สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหล่มสัก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหล่มสัก

2,060

659

0

290

949

949

101

12

39

797

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 16 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 38 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
6. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 45 45 45 0 1 0 44 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 21 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 44 44 44 0 6 0 38 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 40 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 3 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 6 39 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 4 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 5 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 1 44 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 6 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 2 43 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 10 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 1 44 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 11 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 2 43 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 12 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 2 43 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 13 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 11 34 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 17 กันยายน 2562 50 49 0 1 50 50 0 0 3 47 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 1 49 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 10 40 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 50 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 27 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ