สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหล่มสัก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 20 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 21 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
4 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
11 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 38 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
15 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 45 45 45 0 1 0 44 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 21 21 21 0 2 0 19 รายชื่อ
21 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 44 44 44 0 6 0 38 รายชื่อ
23 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสักหลง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 40 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 3 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 6 39 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 4 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 5 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 1 44 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 6 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 2 43 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 10 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 1 44 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 11 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 2 43 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 12 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 2 43 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 13 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 11 34 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 3 47 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 1 49 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 10 40 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 2 48 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 2 48 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 26 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 4 46 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 4 ตุลาคม 2562 100 2 0 84 86 86 0 12 0 74 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 55 55 55 0 9 0 46 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 9 ตุลาคม 2562 100 33 0 46 79 79 0 34 0 45 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 98 98 98 0 21 0 77 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 53 53 53 0 10 0 43 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 51 51 51 0 8 0 43 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 21 ตุลาคม 2562 100 0 0 33 33 33 0 7 0 26 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 25 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 31 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 1 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอหล่มสัก 5 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ