สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชนแดน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 13 13 13 0 0 1 12 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 1 14 65 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 16 64 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 6 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 22 58 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 4 76 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 1 5 74 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 16 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 1 19 60 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 17 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 11 69 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 14 66 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 19 กันยายน 2562 80 78 0 0 78 78 0 1 1 76 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 12 68 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 8 72 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 กันยายน 2562 100 82 0 3 85 85 0 0 6 79 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 กองทุนบ้านกกจั่นเหนือ ตำบลพุทธบาท 5 พฤศจิกายน 2562 450 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
84 กองทุนบ้านอ่างหิน ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน 6 พฤศจิกายน 2562 450 0 0 172 172 172 0 172 0 0 รายชื่อ
85 กองทุนบ้านกกจั่นเหนือ ตำบลพุทธบาท 6 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 7 พฤศจิกายน 2562 450 0 0 4 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 85 85 85 0 85 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 18 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 19 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 19 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 20 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 21 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 21 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 22 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 22 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 25 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 26 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 26 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 27 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 28 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 28 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 29 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 29 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ