สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชนแดน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอชนแดน

6,080

1,120

0

13

1,133

1,133

160

6

119

848

1. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 13 13 13 0 0 1 12 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 1 14 65 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 5 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 16 64 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 6 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 22 58 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 4 76 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 1 5 74 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 16 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 1 19 60 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 17 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 11 69 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 14 66 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 19 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 3 1 76 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 20 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 12 68 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 24 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 80 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 25 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 80 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 27 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ