สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 50 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 12 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 17 กันยายน 2562 280 280 0 0 280 280 0 0 0 280 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 18 กันยายน 2562 283 279 0 4 283 283 0 24 0 259 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 19 กันยายน 2562 281 280 0 0 280 280 0 12 0 268 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 1 ตุลาคม 2562 290 280 0 5 285 285 0 15 0 270 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 3 ตุลาคม 2562 286 260 0 4 264 264 0 15 0 249 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 4 ตุลาคม 2562 286 260 0 2 262 262 0 13 0 249 รายชื่อ