สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

2,684

1,501

0

55

1,556

1,556

663

43

0

850

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 50 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 12 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 23 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 17 กันยายน 2562 280 280 0 0 280 280 0 0 0 280 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 18 กันยายน 2562 283 279 0 4 283 283 0 23 0 260 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 19 กันยายน 2562 281 280 0 0 280 280 0 12 0 268 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 1 ตุลาคม 2562 280 280 0 0 280 280 280 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 3 ตุลาคม 2562 260 188 0 0 188 188 188 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 4 ตุลาคม 2562 270 194 0 1 195 195 195 0 0 0 รายชื่อ