สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวชิรบารมี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 14 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 20 สิงหาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 27 สิงหาคม 2562 30 19 0 1 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 2 กันยายน 2562 40 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 12 กันยายน 2562 80 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
13 หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 18 กันยายน 2562 40 3 0 3 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 2 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 หอประชุมอำเภอวชิรบารมี 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 18 ตุลาคม 2562 20 16 0 0 16 16 0 14 0 2 รายชื่อ