สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวชิรบารมี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวชิรบารมี

240

81

0

4

85

85

13

0

0

72

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 14 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 20 สิงหาคม 2562 30 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 27 สิงหาคม 2562 30 19 0 1 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 2 กันยายน 2562 40 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 12 กันยายน 2562 80 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอวชิรบารมี 18 กันยายน 2562 40 16 0 3 19 19 13 0 0 6 รายชื่อ