สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดงเจริญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 18 กันยายน 2562 6 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 20 กันยายน 2562 48 18 5 1 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 25 กันยายน 2562 69 24 8 20 52 52 0 4 0 48 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 26 กันยายน 2562 61 34 9 5 48 48 0 5 0 43 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 27 กันยายน 2562 51 16 9 2 27 27 0 6 0 21 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 22 ตุลาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 3 0 3 รายชื่อ