สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดงเจริญ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอดงเจริญ

355

92

31

29

152

152

122

0

0

30

1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 18 กันยายน 2562 6 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 20 กันยายน 2562 48 18 5 1 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 25 กันยายน 2562 69 24 8 20 52 52 52 0 0 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 26 กันยายน 2562 61 34 8 1 43 43 43 0 0 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 27 กันยายน 2562 51 16 10 1 27 27 27 0 0 0 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 3 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ