สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบึงนาราง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบึงนาราง 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 21 สิงหาคม 2562 20 0 1 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 27 สิงหาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 1 0 36 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 28 สิงหาคม 2562 40 9 0 31 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 29 สิงหาคม 2562 50 50 0 5 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 30 สิงหาคม 2562 55 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 4 กันยายน 2562 80 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
15 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 4 กันยายน 2562 100 0 0 96 96 96 0 9 0 87 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 5 กันยายน 2562 40 0 1 39 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
17 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 18 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 19 กันยายน 2562 50 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 20 กันยายน 2562 50 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 20 กันยายน 2562 45 44 0 1 45 45 0 1 0 44 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 23 กันยายน 2562 80 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 24 กันยายน 2562 80 0 0 53 53 53 0 1 0 52 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 26 กันยายน 2562 80 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
28 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว 26 กันยายน 2562 120 0 0 110 110 110 0 10 0 100 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 27 กันยายน 2562 40 0 0 40 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบึงนาราง 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ