สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสากเหล็ก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสากเหล็ก

920

531

0

29

560

560

111

8

0

441

1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 7 สิงหาคม 2562 60 44 0 1 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 14 สิงหาคม 2562 60 40 0 2 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 15 สิงหาคม 2562 100 74 0 9 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 21 สิงหาคม 2562 60 36 0 0 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 27 สิงหาคม 2562 70 60 0 2 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 28 สิงหาคม 2562 60 36 0 1 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 11 กันยายน 2562 100 68 0 10 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 18 กันยายน 2562 70 19 0 0 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 19 กันยายน 2562 60 43 0 2 45 45 0 3 0 42 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 25 กันยายน 2562 70 43 0 0 43 43 43 0 0 0 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 27 กันยายน 2562 100 68 0 0 68 68 68 0 0 0 รายชื่อ