สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสากเหล็ก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 7 สิงหาคม 2562 60 44 0 1 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 14 สิงหาคม 2562 60 40 0 2 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 15 สิงหาคม 2562 100 74 0 9 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 21 สิงหาคม 2562 60 36 0 0 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 27 สิงหาคม 2562 70 60 0 2 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 28 สิงหาคม 2562 60 36 0 1 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 11 กันยายน 2562 100 68 0 10 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 18 กันยายน 2562 70 19 0 0 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 19 กันยายน 2562 60 40 0 2 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 25 กันยายน 2562 70 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทับไทร 27 กันยายน 2562 100 70 0 3 73 73 0 0 0 73 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 31 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 4 พฤศจิกายน 2562 30 10 0 0 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสากเหล็ก 13 พฤศจิกายน 2562 50 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ