สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามง่าม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 6 สิงหาคม 2562 25 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 8 สิงหาคม 2562 40 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 13 สิงหาคม 2562 25 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 20 สิงหาคม 2562 25 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 21 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 21 สิงหาคม 2562 40 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 22 สิงหาคม 2562 25 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 9 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 10 กันยายน 2562 25 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 12 กันยายน 2562 45 25 0 19 44 44 0 2 0 42 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 12 กันยายน 2562 25 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 19 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 20 กันยายน 2562 25 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 23 กันยายน 2562 25 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 24 กันยายน 2562 25 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
29 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 7 ตุลาคม 2562 50 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 9 ตุลาคม 2562 50 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 10 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอสามง่าม 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 21 21 21 0 12 0 9 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 22 ตุลาคม 2562 25 25 0 0 25 25 0 2 0 23 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 23 ตุลาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 30 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 31 ตุลาคม 2562 20 14 0 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 1 พฤศจิกายน 2562 45 39 0 0 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 2 พฤศจิกายน 2562 45 41 0 0 41 41 0 2 0 39 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 4 พฤศจิกายน 2562 30 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน 5 พฤศจิกายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ