สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพทะเล

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโพทะเล

635

320

0

74

394

394

30

23

0

341

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 15 สิงหาคม 2562 30 25 0 1 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 23 สิงหาคม 2562 50 27 0 1 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 27 สิงหาคม 2562 45 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 5 กันยายน 2562 150 109 0 1 110 110 0 5 0 105 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 10 กันยายน 2562 40 26 0 2 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 19 กันยายน 2562 180 104 0 3 107 107 0 15 0 92 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 24 กันยายน 2562 40 29 0 1 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ