สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพทะเล

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 15 สิงหาคม 2562 30 25 0 1 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 23 สิงหาคม 2562 50 27 0 1 28 28 0 2 0 26 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 27 สิงหาคม 2562 45 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
11 วัดคลองตางาว 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 5 กันยายน 2562 150 109 0 1 110 110 0 5 0 105 รายชื่อ
13 วัดคลองตางาว 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 10 กันยายน 2562 40 26 0 2 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 วัดคลองตางาว 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 19 กันยายน 2562 180 89 0 3 92 92 0 0 0 92 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 24 กันยายน 2562 50 43 0 5 48 48 0 30 0 18 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 25 กันยายน 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโพทะเล 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ