สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางมูลนาก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางมูลนาก

50

21

0

0

21

21

1

0

0

20

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก 4 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบางมูลนาก 26 กันยายน 2562 30 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ