สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตะพานหิน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 6 สิงหาคม 2562 30 26 2 1 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 8 สิงหาคม 2562 30 5 11 2 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 15 สิงหาคม 2562 45 3 38 3 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 20 สิงหาคม 2562 45 26 13 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 21 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 22 สิงหาคม 2562 45 45 2 2 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 27 สิงหาคม 2562 50 51 19 3 73 73 0 0 0 73 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 28 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 29 สิงหาคม 2562 50 43 0 1 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 3 กันยายน 2562 60 46 0 3 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 4 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 5 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 10 กันยายน 2562 46 44 1 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 11 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 12 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 17 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 19 กันยายน 2562 50 47 0 1 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 24 กันยายน 2562 45 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 26 กันยายน 2562 40 13 1 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน (สอบเช้า) 10 ตุลาคม 2562 50 0 2 2 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน (สอบเช้า) 22 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน (สอบเช้า) 24 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน (สอบเช้า) 29 ตุลาคม 2562 80 0 1 40 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 30 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน (สอบเช้า) 30 ตุลาคม 2562 80 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน (สอบเช้า) 31 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน (สอบเช้า) 5 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 6 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน (สอบเช้า) 6 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน (สอบเช้า) 7 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน (สอบเช้า) 12 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน (สอบเช้า) 13 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน (สอบเช้า) 14 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ