สรุปยอดห้องสอบ อำเภอตะพานหิน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอตะพานหิน

1,366

367

86

16

469

469

30

2

0

437

1. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 6 สิงหาคม 2562 30 26 2 1 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 8 สิงหาคม 2562 30 5 11 2 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 15 สิงหาคม 2562 45 3 38 3 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 20 สิงหาคม 2562 45 26 13 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 21 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 22 สิงหาคม 2562 45 45 2 2 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 27 สิงหาคม 2562 50 51 19 3 73 73 0 0 0 73 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 28 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 29 สิงหาคม 2562 50 43 0 1 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 3 กันยายน 2562 60 47 0 3 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 4 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 5 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 10 กันยายน 2562 46 44 1 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 11 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 12 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 17 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 19 กันยายน 2562 50 47 0 1 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 24 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 2 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 16 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอตะพานหิน 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ