สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 6 สิงหาคม 2562 40 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
9 หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 29 29 29 0 5 0 24 รายชื่อ
13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
16 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ดงเสือเหลือง 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 วัดท่าตำหนัก 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 วัดท่าตำหนัก 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ดงเสือเหลือง 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 วัดโบสถ์ตาอินทร์ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 วัดท่าตำหนัก 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 วัดท่าตำหนัก 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 วัดนางชี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 วัดนางชี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 วัดโบสถ์ตาอินทร์ 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 วัดโบสถ์ตาอินทร์ 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
31 วัดนางชี 9 กันยายน 2562 59 59 0 0 59 59 0 13 0 46 รายชื่อ
32 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ดงเสือเหลือง 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 วัดท่าตำหนัก 11 กันยายน 2562 63 60 0 1 61 61 0 9 0 52 รายชื่อ
35 หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 วัดท่าตำหนัก 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ดงเสือเหลือง 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 วัดท่าตำหนัก 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 วัดท่าตำหนัก 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 วัดทุ่งใหญ่ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลาประชาคม ม.16 ทุ่งใหญ่ 24 กันยายน 2562 30 20 0 1 21 21 0 3 0 18 รายชื่อ
44 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ดงเสือเหลือง 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 วัดท่าตำหนัก 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาประชาคม ม.6 ต.ทุ่งใหญ่ 25 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 0 8 0 19 รายชื่อ
48 วัดทุ่งใหญ่ 25 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 วัดท่าตำหนัก 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาประชาคม ม.11 26 กันยายน 2562 60 41 0 7 48 48 0 11 0 37 รายชื่อ
52 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 วัดท่าตำหนัก 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 วัดท่าตำหนัก 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 11 ตุลาคม 2562 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
59 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาประชาคมหมู่ 3 ดงเสือเหลือง 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 46 46 46 0 13 0 33 รายชื่อ
61 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ดงเสือเหลือง 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศาลาประชาคม ม.12 ดงเสือเหลืง 18 ตุลาคม 2562 60 0 0 58 58 58 0 4 0 54 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 25 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 28 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ