สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

1,582

148

0

49

197

197

3

33

0

161

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
8. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 6 สิงหาคม 2562 40 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
9. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 16 สิงหาคม 2562 30 0 0 29 29 29 0 5 0 24 รายชื่อ
13. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลทุ่งใหญ่ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 2 0 14 รายชื่อ
16. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. วัดท่าตำหนัก 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ดงเสือเหลือง 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. วัดท่าตำหนัก 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ดงเสือเหลือง 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. วัดท่าตำหนัก 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. วัดโบสถ์ตาอินทร์ 6 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
26. วัดโบสถ์ตาอินทร์ 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. วัดนางชี 9 กันยายน 2562 59 59 0 0 59 59 0 13 0 46 รายชื่อ
28. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ดงเสือเหลือง 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. วัดท่าตำหนัก 11 กันยายน 2562 63 60 0 1 61 61 0 9 0 52 รายชื่อ
31. วัดท่าตำหนัก 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 12 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ดงเสือเหลือง 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. วัดท่าตำหนัก 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. วัดท่าตำหนัก 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ต.ดงเสือเหลือง 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. วัดท่าตำหนัก 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ศาลาประชาคม ม.16 ทุ่งใหญ่ 24 กันยายน 2562 30 3 0 0 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ
41. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 24 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. วัดท่าตำหนัก 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. วัดท่าตำหนัก 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. วัดท่าตำหนัก 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. หอประชุมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ