สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังทรายพูน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังทรายพูน

270

120

0

0

120

120

0

6

0

114

1. หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 27 สิงหาคม 2562 60 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
2. หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 28 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน 20 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 0 6 0 84 รายชื่อ