สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังทรายพูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 27 สิงหาคม 2562 60 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
9 หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมอำเภอวังทรายพูน 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทรายพูน 20 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ