สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองพิจิตร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองพิจิตร

1,072

220

0

4

224

224

0

28

0

196

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 17 กรกฎาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 4 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 5 กันยายน 2562 79 46 0 2 48 48 0 5 0 43 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 10 กันยายน 2562 50 47 0 0 47 47 0 10 0 37 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 11 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 12 กันยายน 2562 91 75 0 0 75 75 0 12 0 63 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 19 กันยายน 2562 60 52 0 1 53 53 0 1 0 52 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิจิตร 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ