สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเนินมะปราง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 2 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 11 กรกฎาคม 2562 100 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 12 กรกฎาคม 2562 120 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 18 กรกฎาคม 2562 120 0 0 39 39 39 0 0 1 38 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 19 กรกฎาคม 2562 280 0 0 139 139 139 0 0 0 139 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 22 กรกฎาคม 2562 180 0 0 103 103 103 0 3 1 99 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 23 กรกฎาคม 2562 280 0 0 154 154 154 0 11 2 141 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 24 กรกฎาคม 2562 290 0 0 185 185 185 0 1 0 184 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 25 กรกฎาคม 2562 280 0 0 169 169 169 0 2 0 167 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 28 กรกฎาคม 2562 100 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 29 กรกฎาคม 2562 310 0 0 206 206 206 0 29 6 171 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 30 กรกฎาคม 2562 320 0 0 220 220 220 0 27 0 193 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 31 กรกฎาคม 2562 310 0 2 256 258 258 0 45 0 213 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 2 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 5 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 12 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 13 สิงหาคม 2562 100 68 0 0 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 14 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 15 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 16 สิงหาคม 2562 80 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 19 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 20 สิงหาคม 2562 80 7 0 0 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 23 สิงหาคม 2562 80 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 26 สิงหาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 29 สิงหาคม 2562 80 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 10 กันยายน 2562 100 99 0 0 99 99 0 2 27 70 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 11 กันยายน 2562 110 105 0 0 105 105 0 3 0 102 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 12 กันยายน 2562 135 133 0 0 133 133 0 2 0 131 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 13 กันยายน 2562 105 103 0 0 103 103 0 0 1 102 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 14 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 16 กันยายน 2562 120 104 0 12 116 116 0 1 6 109 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 17 กันยายน 2562 135 111 0 0 111 111 0 3 0 108 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 18 กันยายน 2562 200 0 0 83 83 83 0 14 0 69 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 19 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 23 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 24 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 25 กันยายน 2562 120 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 26 กันยายน 2562 80 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 30 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 1 1 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 8 ตุลาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 9 ตุลาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง 17 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ