สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังทอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอวังทอง

5,980

1,503

0

748

2,251

2,251

0

75

4

2,172

1. สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 4 กรกฎาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 9 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 23 23 23 0 12 0 11 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 49 49 49 0 24 0 25 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 27 27 27 0 1 2 24 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 76 76 76 0 21 1 54 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม 24 กรกฎาคม 2562 300 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 125 125 125 0 0 0 125 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 5 สิงหาคม 2562 350 0 0 111 111 111 0 5 0 106 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. โรงเรียนซำตะเคียน ม.9 ตำบลวังนกแอ่น 9 กันยายน 2562 400 141 0 12 153 153 0 7 0 146 รายชื่อ
17. กศน.ตำบลแก่งโสภา 9 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. กศน.ตำบลแก่งโสภา 10 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี 10 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 1 0 99 รายชื่อ
20. กศน.ตำบลบ้านกลาง 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี 11 กันยายน 2562 300 100 0 69 169 169 0 1 1 167 รายชื่อ
22. โรงเรียนซำตะเคียน ม.9 ตำบลวังนกแอ่น 12 กันยายน 2562 100 56 0 0 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
23. กศน.ตำบลบ้านกลาง 12 กันยายน 2562 400 196 0 5 201 201 0 0 0 201 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. กศน.ตำบลบ้านกลาง 13 กันยายน 2562 500 204 0 10 214 214 0 1 0 213 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 13 กันยายน 2562 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง 16 กันยายน 2562 300 100 0 7 107 107 0 0 0 107 รายชื่อ
28. ที่ทำการกำนันตำบลชัยนาม 16 กันยายน 2562 200 58 0 8 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
29. กศน.ตำบลแก่งโสภา 17 กันยายน 2562 350 296 0 2 298 298 0 1 0 297 รายชื่อ
30. กศน.ตำบลแก่งโสภา 18 กันยายน 2562 350 252 0 1 253 253 0 0 0 253 รายชื่อ