สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 4 กรกฎาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 9 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 23 23 23 0 12 0 11 รายชื่อ
10 กศน.ตำบลบ้านกลาง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 49 49 49 0 24 0 25 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 กศน.ตำบลบ้านกลาง 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 กศน.ตำบลบ้านกลาง 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 27 27 27 0 1 2 24 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 76 76 76 0 21 1 54 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม 24 กรกฎาคม 2562 300 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 125 125 125 0 0 0 125 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 5 สิงหาคม 2562 350 0 0 111 111 111 0 5 0 106 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ที่ทำการกำนันตำบลชัยนาม 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 โรงเรียนซำตะเคียน ม.9 ตำบลวังนกแอ่น 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 โรงเรียนซำตะเคียน ม.9 ตำบลวังนกแอ่น 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 กศน.ตำบลแก่งโสภา 9 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 โรงเรียนซำตะเคียน ม.9 ตำบลวังนกแอ่น 9 กันยายน 2562 400 141 0 12 153 153 0 7 0 146 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 กศน.ตำบลแก่งโสภา 10 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 โรงเรียนซำตะเคียน ม.9 ตำบลวังนกแอ่น 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี 10 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 1 0 99 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม 10 กันยายน 2562 0 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
62 กศน.ตำบลบ้านกลาง 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี 11 กันยายน 2562 300 100 0 69 169 169 0 1 1 167 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 โรงเรียนซำตะเคียน ม.9 ตำบลวังนกแอ่น 12 กันยายน 2562 100 56 0 0 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
67 กศน.ตำบลบ้านกลาง 12 กันยายน 2562 400 196 0 5 201 201 0 0 0 201 รายชื่อ
68 กศน.ตำบลบ้านกลาง 13 กันยายน 2562 500 204 0 10 214 214 0 1 0 213 รายชื่อ
69 ที่ทำการกำนันตำบลชัยนาม 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 13 กันยายน 2562 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 ที่ทำการกำนันตำบลชัยนาม 16 กันยายน 2562 200 58 0 8 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง 16 กันยายน 2562 300 100 0 7 107 107 0 0 0 107 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 กศน.ตำบลแก่งโสภา 17 กันยายน 2562 350 296 0 2 298 298 0 1 0 297 รายชื่อ
78 องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโสภา 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 กศน.ตำบลแก่งโสภา 18 กันยายน 2562 350 252 0 1 253 253 0 0 0 253 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 24 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
82 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 1 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ