สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวัดโบสถ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริการส่วนตำบลหินลาด 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริการส่วนตำบลหินลาด 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริการส่วนตำบลหินลาด 20 สิงหาคม 2562 35 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริการส่วนตำบลหินลาด 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 3 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 5 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
16 โรงเรียนวัดหินลาด 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 9 กันยายน 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 10 กันยายน 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
19 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 โรงเรียนวัดหินลาด 10 กันยายน 2562 103 102 0 1 103 103 0 0 0 103 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 11 กันยายน 2562 201 201 0 0 201 201 0 0 0 201 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 โรงเรียนวัดหินลาด 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 12 กันยายน 2562 143 143 0 0 143 143 0 0 0 143 รายชื่อ
28 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 13 กันยายน 2562 102 102 0 0 102 102 0 0 0 102 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 15 กันยายน 2562 251 250 0 1 251 251 0 0 0 251 รายชื่อ
33 โรงเรียนวัดบ้านน้อย 16 กันยายน 2562 201 201 0 0 201 201 0 0 0 201 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 18 กันยายน 2562 262 262 0 0 262 262 0 0 0 262 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 24 กันยายน 2562 17 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 27 กันยายน 2562 5 1 0 4 5 5 0 3 1 1 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 27 กันยายน 2562 83 0 0 83 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 4 ตุลาคม 2562 54 0 0 54 54 54 0 6 0 48 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 5 ตุลาคม 2562 90 0 0 90 90 90 0 19 1 70 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 7 ตุลาคม 2562 142 0 0 142 142 142 0 0 0 142 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 8 ตุลาคม 2562 39 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 10 ตุลาคม 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 11 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 12 ตุลาคม 2562 143 0 0 143 143 143 0 23 0 120 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 15 ตุลาคม 2562 79 0 0 79 79 79 0 7 0 72 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอวัดโบสถ์ 18 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ