สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพรหมพิราม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพรหมพิราม

2,890

0

35

538

573

573

11

43

0

519

1. รร.ดงประคำพิทยาคม 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. รร.ดงประคำพิทยาคม 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. รร.วังมะด่านพิทยาคม 13 สิงหาคม 2562 20 0 16 1 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 14 สิงหาคม 2562 80 0 15 3 18 18 0 11 0 7 รายชื่อ
6. อบต.วงฆ้อง 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 20 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. อบต.วงฆ้อง 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 60 60 60 0 6 0 54 รายชื่อ
9. อบต.วงฆ้อง 16 สิงหาคม 2562 80 0 3 28 31 31 0 5 0 26 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. รร.ดงประคำพิทยาคม 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. รร.ดงประคำพิทยาคม 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. รร.ดงประคำพิทยาคม 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. รร.ดงประคำพิทยาคม 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. รร.ดงประคำพิทยาคม 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. อบต.ศรีภิรมย์ 10 กันยายน 2562 90 0 0 90 90 90 0 5 0 85 รายชื่อ
19. รร.ดงประคำพิทยาคม 10 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. อบต.พรหมพิราม 11 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
21. รร.ดงประคำพิทยาคม 11 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศพก.ม.2 ต.ท่าช้าง 11 กันยายน 2562 60 0 0 36 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
23. รร.ดงประคำพิทยาคม 12 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 12 กันยายน 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
25. ศพก.ม.2 ต.ท่าช้าง 12 กันยายน 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
26. อบต.ศรีภิรมย์ 12 กันยายน 2562 80 0 0 78 78 78 0 1 0 77 รายชื่อ
27. รร.ดงประคำพิทยาคม 13 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. รร.ดงประคำพิทยาคม 17 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. อบต.ศรีภิรมย์ 17 กันยายน 2562 80 0 0 78 78 78 0 6 0 72 รายชื่อ
30. อบต.พรหมพิราม 17 กันยายน 2562 20 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
31. รร.ดงประคำพิทยาคม 18 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. อบต.ศรีภิรมย์ 19 กันยายน 2562 80 0 0 80 80 80 9 0 0 71 รายชื่อ
33. รร.ดงประคำพิทยาคม 19 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 24 กันยายน 2562 20 0 1 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 25 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ