สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพรหมพิราม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 รร.ดงประคำพิทยาคม 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 รร.ดงประคำพิทยาคม 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 รร.ดงประคำพิทยาคม 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 รร.ดงประคำพิทยาคม 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 รร.วังมะด่านพิทยาคม 13 สิงหาคม 2562 20 0 16 1 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 รร.ดงประคำพิทยาคม 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 รร.ดงประคำพิทยาคม 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 อบต.วงฆ้อง 14 สิงหาคม 2562 60 0 0 20 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 14 สิงหาคม 2562 80 0 15 3 18 18 0 11 0 7 รายชื่อ
11 อบต.วงฆ้อง 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 60 60 60 0 6 0 54 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 อบต.วงฆ้อง 16 สิงหาคม 2562 80 0 3 28 31 31 0 5 0 26 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 รร.ดงประคำพิทยาคม 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 รร.ดงประคำพิทยาคม 3 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 รร.ดงประคำพิทยาคม 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 รร.ดงประคำพิทยาคม 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 รร.ดงประคำพิทยาคม 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 รร.ดงประคำพิทยาคม 10 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 อบต.ศรีภิรมย์ 10 กันยายน 2562 90 0 0 90 90 90 0 5 0 85 รายชื่อ
24 รร.ดงประคำพิทยาคม 11 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศพก.ม.2 ต.ท่าช้าง 11 กันยายน 2562 60 0 0 36 36 36 0 1 0 35 รายชื่อ
26 อบต.พรหมพิราม 11 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 12 กันยายน 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
28 อบต.ศรีภิรมย์ 12 กันยายน 2562 80 0 0 78 78 78 0 1 0 77 รายชื่อ
29 ศพก.ม.2 ต.ท่าช้าง 12 กันยายน 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
30 รร.ดงประคำพิทยาคม 12 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 รร.ดงประคำพิทยาคม 13 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 อบต.พรหมพิราม 17 กันยายน 2562 20 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
33 รร.ดงประคำพิทยาคม 17 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 อบต.ศรีภิรมย์ 17 กันยายน 2562 80 0 0 78 78 78 0 6 0 72 รายชื่อ
35 รร.ดงประคำพิทยาคม 18 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 รร.ดงประคำพิทยาคม 19 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 อบต.ศรีภิรมย์ 19 กันยายน 2562 80 0 0 80 80 80 0 9 0 71 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 24 กันยายน 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม 25 กันยายน 2562 40 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ