สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางกระทุ่ม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศุนย์ประสานแผนอำเภอบางกระทุ่ม 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม 5 กรกฎาคม 2562 60 0 0 26 26 26 0 4 0 22 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 32 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9 ศูนย์ประสานแผนอำเภอบางกระทุ่ม 5 สิงหาคม 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ