สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางระกำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 1 72 73 73 0 1 0 72 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 55 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 79 79 79 0 10 1 68 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 43 43 43 0 3 0 40 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 78 78 78 0 2 0 76 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 73 73 73 0 1 0 72 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 9 0 71 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 78 78 78 0 18 0 60 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 68 68 68 0 4 0 64 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 11 0 69 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 3 0 77 รายชื่อ
15 ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ปลักแรด 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 78 78 78 0 7 0 71 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 8 0 72 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 77 77 77 0 9 0 68 รายชื่อ
19 สหกรณ์การเกษตรนิคมพัฒนา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลคุยม่วง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 79 79 79 0 5 0 74 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
23 สหกรณ์การเกษตรนิคมพัฒนา 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 4 0 76 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 17 กันยายน 2562 80 0 0 69 69 69 0 1 0 68 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 18 กันยายน 2562 80 0 0 14 14 14 0 9 0 5 รายชื่อ