สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบางระกำ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบางระกำ

1,680

0

1

1,366

1,367

1,367

9

97

1

1,260

1. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 5 5 5 0 1 0 4 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 9 กรกฎาคม 2562 80 0 1 72 73 73 0 1 0 72 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 55 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 79 79 79 0 10 1 68 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 43 43 43 0 3 0 40 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 78 78 78 0 2 0 76 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 73 73 73 0 1 0 72 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 9 0 71 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 78 78 78 0 18 0 60 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 6 สิงหาคม 2562 80 0 0 68 68 68 0 4 0 64 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 11 0 69 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 3 0 77 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 13 สิงหาคม 2562 80 0 0 78 78 78 0 7 0 71 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 8 0 72 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 77 77 77 0 9 0 68 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 79 79 79 0 5 0 74 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 4 0 76 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 17 กันยายน 2562 80 0 0 69 69 69 0 1 0 68 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตร​อำเภอ​บางระกำ 18 กันยายน 2562 80 0 0 14 14 14 9 0 0 5 รายชื่อ