สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชาติตระการ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอชาติตระการ

9,595

366

10

2,094

2,470

2,470

2

291

5

2,172

1. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 2 กรกฎาคม 2562 80 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 9 กรกฎาคม 2562 120 0 4 49 53 53 0 2 0 51 รายชื่อ
5. ตำบลบ้านดง 9 กรกฎาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 10 กรกฎาคม 2562 180 0 0 41 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
7. ตำบลบ้านดง 10 กรกฎาคม 2562 90 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 11 กรกฎาคม 2562 210 0 0 47 47 47 0 2 2 43 รายชื่อ
9. ตำบลบ้านดง 12 กรกฎาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 18 กรกฎาคม 2562 120 0 0 71 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
11. ตำบลบ้านดง 19 กรกฎาคม 2562 90 0 0 9 9 9 0 0 1 8 รายชื่อ
12. ตำบลบ้านดง 22 กรกฎาคม 2562 40 0 3 18 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
13. ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 23 กรกฎาคม 2562 180 0 1 126 127 127 0 27 1 99 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15. ตำบลบ้านดง 24 กรกฎาคม 2562 170 0 0 106 106 106 0 10 0 96 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 24 กรกฎาคม 2562 120 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 25 กรกฎาคม 2562 120 0 1 21 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 26 กรกฎาคม 2562 160 0 0 81 81 81 0 3 0 78 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 30 กรกฎาคม 2562 350 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
20. ตำบลบ้านดง 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ตำบลบ้านดง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 31 กรกฎาคม 2562 400 0 0 106 106 106 0 23 0 83 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 1 สิงหาคม 2562 230 0 0 58 58 58 0 7 0 51 รายชื่อ
24. ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 1 สิงหาคม 2562 150 0 0 127 127 127 0 15 0 112 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 5 สิงหาคม 2562 105 0 0 49 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 6 สิงหาคม 2562 270 0 0 203 203 203 0 15 0 188 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 7 สิงหาคม 2562 170 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 8 สิงหาคม 2562 210 0 0 145 145 145 0 20 1 124 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
30. องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 9 สิงหาคม 2562 210 0 0 165 165 165 0 21 0 144 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 13 สิงหาคม 2562 400 0 0 147 147 147 0 40 0 107 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 14 สิงหาคม 2562 170 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33. ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 14 สิงหาคม 2562 200 0 0 152 152 152 0 17 0 135 รายชื่อ
34. ตำบลบ้านดง 15 สิงหาคม 2562 280 0 0 127 127 127 0 6 0 121 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 21 สิงหาคม 2562 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 22 สิงหาคม 2562 400 0 0 136 136 136 0 37 0 99 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
43. ตำบลบ้านดง 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 3 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 10 กันยายน 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 11 กันยายน 2562 400 82 0 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 12 กันยายน 2562 400 84 0 1 85 85 0 2 0 83 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 13 กันยายน 2562 400 82 0 1 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 16 กันยายน 2562 450 118 0 7 125 125 0 39 0 86 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 17 กันยายน 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 18 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 25 กันยายน 2562 80 0 0 2 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ