สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชาติตระการ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 2 กรกฎาคม 2562 80 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
4 ตำบลบ้านดง 9 กรกฎาคม 2562 10 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 9 กรกฎาคม 2562 120 0 4 49 53 53 0 2 0 51 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 10 กรกฎาคม 2562 180 0 0 41 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
7 ตำบลบ้านดง 10 กรกฎาคม 2562 90 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 11 กรกฎาคม 2562 210 0 0 47 47 47 0 2 2 43 รายชื่อ
9 ตำบลบ้านดง 12 กรกฎาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 18 กรกฎาคม 2562 120 0 0 71 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
12 ตำบลบ้านดง 19 กรกฎาคม 2562 90 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
13 ตำบลบ้านดง 22 กรกฎาคม 2562 40 0 3 18 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 23 กรกฎาคม 2562 180 0 1 124 125 125 0 25 1 99 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 24 กรกฎาคม 2562 120 0 0 30 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
17 ตำบลบ้านดง 24 กรกฎาคม 2562 170 0 0 106 106 106 0 10 0 96 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 25 กรกฎาคม 2562 120 0 1 21 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 26 กรกฎาคม 2562 160 0 0 81 81 81 0 3 0 78 รายชื่อ
20 ตำบลบ้านดง 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 30 กรกฎาคม 2562 350 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ตำบลบ้านดง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 31 กรกฎาคม 2562 400 0 0 106 106 106 0 23 0 83 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 1 สิงหาคม 2562 230 0 0 58 58 58 0 7 0 51 รายชื่อ
26 ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 1 สิงหาคม 2562 150 0 0 127 127 127 0 15 0 112 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 5 สิงหาคม 2562 105 0 0 49 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 6 สิงหาคม 2562 270 0 0 200 200 200 0 12 0 188 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 7 สิงหาคม 2562 170 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 8 สิงหาคม 2562 210 0 0 144 144 144 0 19 1 124 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 8 สิงหาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 9 สิงหาคม 2562 210 0 0 161 161 161 0 17 0 144 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 13 สิงหาคม 2562 400 0 0 145 145 145 0 38 0 107 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 14 สิงหาคม 2562 170 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 14 สิงหาคม 2562 200 0 0 152 152 152 0 17 0 135 รายชื่อ
36 ตำบลบ้านดง 15 สิงหาคม 2562 280 0 0 121 121 121 0 0 0 121 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 21 สิงหาคม 2562 60 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 21 สิงหาคม 2562 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 22 สิงหาคม 2562 400 0 0 136 136 136 0 37 0 99 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 27 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
45 ตำบลบ้านดง 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 29 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 3 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 10 กันยายน 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอชาติตระการ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 11 กันยายน 2562 400 82 0 0 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
55 ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอชาติตระการ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 12 กันยายน 2562 400 84 0 1 85 85 0 2 0 83 รายชื่อ
57 ตำบลบ้านดง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 13 กันยายน 2562 400 82 0 1 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
59 ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอชาติตระการ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 16 กันยายน 2562 450 80 0 6 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอชาติตระการ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 17 กันยายน 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 18 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 19 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 23 กันยายน 2562 75 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 24 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 25 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 26 กันยายน 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 27 กันยายน 2562 160 0 0 63 63 63 0 13 2 48 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 30 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 1 1 2 รายชื่อ
72 ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 3 ตุลาคม 2562 50 0 1 49 50 50 0 24 1 25 รายชื่อ
73 ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
74 ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 5 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 7 ตุลาคม 2562 200 0 0 16 16 16 0 13 0 3 รายชื่อ
76 ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 7 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 2 1 1 รายชื่อ
78 ตำบลบ้านดง 9 ตุลาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 ตำบลบ้านดง 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
81 ตำบลบ้านดง 16 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 17 ตุลาคม 2562 400 38 0 33 71 71 0 44 0 27 รายชื่อ
83 ศพก. อำเภอชาติตระการ (อบต.สวนเมี่ยง) 28 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอชาติตระการ 7 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ