สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนครไทย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 24 24 24 0 0 1 23 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 9 0 71 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 23 กรกฎาคม 2562 104 0 0 84 84 84 0 4 0 80 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 90 90 90 0 4 0 86 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 25 กรกฎาคม 2562 115 0 0 107 107 107 0 1 3 103 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 26 กรกฎาคม 2562 85 0 0 81 81 81 0 6 0 75 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 28 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 30 กรกฎาคม 2562 135 0 0 118 118 118 0 2 3 113 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 31 กรกฎาคม 2562 140 0 0 124 124 124 0 15 0 109 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 1 สิงหาคม 2562 160 0 0 126 126 126 0 2 1 123 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 2 สิงหาคม 2562 165 0 0 154 154 154 0 16 3 135 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 5 สิงหาคม 2562 160 0 0 137 137 137 0 6 0 131 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 6 สิงหาคม 2562 160 0 0 120 120 120 0 4 0 116 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 7 สิงหาคม 2562 160 0 0 107 107 107 0 2 0 105 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 8 สิงหาคม 2562 165 0 0 103 103 103 0 8 5 90 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 9 สิงหาคม 2562 160 0 0 118 118 118 0 19 6 93 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 13 สิงหาคม 2562 160 0 0 92 92 92 0 14 0 78 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 14 สิงหาคม 2562 160 0 0 125 125 125 0 6 2 117 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 15 สิงหาคม 2562 160 0 0 124 124 124 0 47 0 77 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 16 สิงหาคม 2562 160 0 0 135 135 135 0 38 0 97 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 19 สิงหาคม 2562 160 0 0 130 130 130 0 14 0 116 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 20 สิงหาคม 2562 160 0 0 116 116 116 0 15 0 101 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 21 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 22 สิงหาคม 2562 160 0 0 22 22 22 0 9 0 13 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 79 79 79 0 4 2 73 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 26 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 27 สิงหาคม 2562 160 0 0 108 108 108 0 8 0 100 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 28 สิงหาคม 2562 160 0 1 95 96 96 0 38 0 58 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 29 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 30 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 2 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ