สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองพิษณุโลก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 23 กรกฎาคม 2562 96 0 0 67 67 67 0 8 0 59 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 25 กรกฎาคม 2562 41 0 0 32 32 32 0 7 0 25 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 26 กรกฎาคม 2562 140 0 0 82 82 82 0 8 0 74 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 1 สิงหาคม 2562 25 18 1 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 8 สิงหาคม 2562 21 12 1 0 13 13 0 10 0 3 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 14 สิงหาคม 2562 25 22 0 0 22 22 0 10 0 12 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 15 สิงหาคม 2562 21 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 20 สิงหาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 22 สิงหาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 27 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 29 สิงหาคม 2562 40 17 0 0 17 17 0 4 0 13 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 2 กันยายน 2562 20 0 14 1 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 11 กันยายน 2562 140 106 0 0 106 106 0 25 0 81 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 12 กันยายน 2562 160 138 0 0 138 138 0 54 0 84 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 13 กันยายน 2562 150 143 0 0 143 143 0 39 0 104 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 16 กันยายน 2562 30 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 17 กันยายน 2562 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 27 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ