สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองพิษณุโลก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองพิษณุโลก

1,183

549

16

198

763

763

0

178

0

585

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 23 กรกฎาคม 2562 96 0 0 67 67 67 0 8 0 59 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 25 กรกฎาคม 2562 41 0 0 32 32 32 0 7 0 25 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 26 กรกฎาคม 2562 140 0 0 82 82 82 0 8 0 74 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 1 สิงหาคม 2562 25 18 1 0 19 19 0 2 0 17 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 8 สิงหาคม 2562 21 12 1 0 13 13 0 10 0 3 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 14 สิงหาคม 2562 25 22 0 0 22 22 0 10 0 12 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 15 สิงหาคม 2562 21 20 0 0 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 20 สิงหาคม 2562 30 23 0 0 23 23 0 2 0 21 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 22 สิงหาคม 2562 30 25 0 0 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 27 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 29 สิงหาคม 2562 40 17 0 0 17 17 0 4 0 13 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 2 กันยายน 2562 20 0 14 1 15 15 0 2 0 13 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 9 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 11 กันยายน 2562 140 107 0 0 107 107 0 26 0 81 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 12 กันยายน 2562 160 138 0 0 138 138 0 54 0 84 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 13 กันยายน 2562 150 143 0 0 143 143 0 38 0 105 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 16 กันยายน 2562 30 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 17 กันยายน 2562 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพิษณุโลก 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ