สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 19 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 3 กันยายน 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 6 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 12 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 13 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 19 กันยายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 20 กันยายน 2562 30 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 23 กันยายน 2562 90 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 24 กันยายน 2562 90 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 25 กันยายน 2562 90 91 0 0 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 26 กันยายน 2562 80 77 0 0 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 27 กันยายน 2562 130 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 30 กันยายน 2562 110 4 0 31 35 35 0 5 0 30 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 1 ตุลาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 2 ตุลาคม 2562 15 8 0 2 10 10 0 7 0 3 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 4 ตุลาคม 2562 15 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 31 ตุลาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม 4 พฤศจิกายน 2562 15 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ