สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีนคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 1 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 4 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 5 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 17 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 26 กรกฎาคม 2562 20 0 1 1 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 1 สิงหาคม 2562 65 53 0 1 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 2 สิงหาคม 2562 60 26 0 17 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
23 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 5 สิงหาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 6 สิงหาคม 2562 200 6 0 142 148 148 0 0 0 148 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 13 สิงหาคม 2562 85 30 0 42 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
31 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 75 75 75 0 0 0 75 รายชื่อ
33 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 49 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 20 สิงหาคม 2562 120 25 0 53 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 21 สิงหาคม 2562 160 51 2 90 143 143 0 0 0 143 รายชื่อ
40 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
42 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 26 สิงหาคม 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
46 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 27 สิงหาคม 2562 90 0 0 87 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
48 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 91 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ตำบลน้ำขุม อำเภอศรีนคร 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 10 กันยายน 2562 100 99 0 1 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 11 กันยายน 2562 105 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 11 กันยายน 2562 105 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 25 กันยายน 2562 90 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 26 กันยายน 2562 100 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 27 กันยายน 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 30 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 3 ตุลาคม 2562 140 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 8 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 9 ตุลาคม 2562 120 0 0 17 17 17 0 4 0 13 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 10 ตุลาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 11 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 14 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 15 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 16 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 17 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 18 ตุลาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 21 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 23 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 25 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 28 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 31 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีนคร 1 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ