สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสวรรคโลก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 1 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 2 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 3 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 4 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 5 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 6 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 7 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 8 กรกฎาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
9 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 9 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 9 กรกฎาคม 2562 80 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 10 กรกฎาคม 2562 80 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
14 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 10 กรกฎาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 11 กรกฎาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 11 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 12 กรกฎาคม 2562 200 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 12 กรกฎาคม 2562 400 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
21 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 12 กรกฎาคม 2562 80 0 0 41 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
23 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 13 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 15 กรกฎาคม 2562 80 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 15 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 15 กรกฎาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
28 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 18 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 18 กรกฎาคม 2562 400 0 0 75 75 75 0 1 0 74 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 19 กรกฎาคม 2562 400 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
31 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 19 กรกฎาคม 2562 200 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 19 กรกฎาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
33 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 19 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากุมเกาะ 22 กรกฎาคม 2562 400 0 3 126 129 129 0 1 0 128 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 22 กรกฎาคม 2562 80 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
36 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 22 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 22 กรกฎาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 23 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 23 กรกฎาคม 2562 400 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
40 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากุมเกาะ 23 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 23 กรกฎาคม 2562 80 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
42 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากุมเกาะ 24 กรกฎาคม 2562 400 0 0 143 143 143 0 0 0 143 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 24 กรกฎาคม 2562 200 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 24 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 25 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
47 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 25 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 25 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากุมเกาะ 25 กรกฎาคม 2562 400 0 3 113 116 116 0 0 0 116 รายชื่อ
50 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 26 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 26 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลป่ากุมเกาะ 26 กรกฎาคม 2562 400 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 26 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 30 กรกฎาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
55 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 30 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 30 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 31 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 31 กรกฎาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 31 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 1 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 1 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 2 สิงหาคม 2562 200 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 2 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 5 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 5 สิงหาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 6 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 6 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 7 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 7 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 8 สิงหาคม 2562 400 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
71 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 8 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 9 สิงหาคม 2562 400 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 13 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 14 สิงหาคม 2562 400 0 0 27 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 15 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 16 สิงหาคม 2562 400 0 0 44 44 44 0 1 0 43 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 16 สิงหาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 19 สิงหาคม 2562 400 0 0 53 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 20 สิงหาคม 2562 400 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 21 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 22 สิงหาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 23 สิงหาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 26 สิงหาคม 2562 400 0 0 139 139 139 0 3 0 136 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 27 สิงหาคม 2562 400 0 0 73 73 73 0 0 0 73 รายชื่อ
85 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 27 สิงหาคม 2562 400 0 0 26 26 26 0 1 0 25 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 28 สิงหาคม 2562 400 0 0 124 124 124 0 0 0 124 รายชื่อ
87 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 28 สิงหาคม 2562 400 0 0 46 46 46 0 5 0 41 รายชื่อ
88 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 29 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 29 สิงหาคม 2562 400 0 0 122 122 122 0 0 0 122 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 30 สิงหาคม 2562 400 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 2 กันยายน 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 2 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 3 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 3 กันยายน 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 4 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 4 กันยายน 2562 400 0 0 125 125 125 0 0 0 125 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 5 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 5 กันยายน 2562 400 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 6 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 6 กันยายน 2562 400 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 9 กันยายน 2562 400 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 9 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 10 กันยายน 2562 400 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 10 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 11 กันยายน 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
107 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 12 กันยายน 2562 400 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
108 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
109 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 13 กันยายน 2562 400 0 0 55 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
110 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 13 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
111 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 16 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
112 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 16 กันยายน 2562 400 0 0 119 119 119 0 0 0 119 รายชื่อ
113 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 17 กันยายน 2562 400 0 0 65 65 65 0 1 0 64 รายชื่อ
114 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 17 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 18 กันยายน 2562 200 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
116 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 20 กันยายน 2562 400 0 0 55 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 23 กันยายน 2562 400 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
121 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 24 กันยายน 2562 500 0 0 152 152 152 0 0 0 152 รายชื่อ
122 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 25 กันยายน 2562 400 0 0 90 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
123 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 26 กันยายน 2562 400 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
124 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 27 กันยายน 2562 400 0 0 39 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
125 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 30 กันยายน 2562 400 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
126 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 1 ตุลาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
127 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 3 ตุลาคม 2562 200 0 0 72 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
129 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 4 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
131 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 8 ตุลาคม 2562 400 0 0 56 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
132 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
133 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 9 ตุลาคม 2562 500 0 1 67 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
134 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 9 ตุลาคม 2562 400 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
135 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
136 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 10 ตุลาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
137 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 11 ตุลาคม 2562 400 0 0 58 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
138 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 14 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 15 ตุลาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
140 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 16 ตุลาคม 2562 400 0 0 30 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
141 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 17 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
142 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 18 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 21 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
144 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 22 ตุลาคม 2562 400 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
145 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 23 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 23 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 24 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
148 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลวังพิณพาทย์ 24 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 25 ตุลาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
150 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 28 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 29 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 30 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
153 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 31 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
154 สำนักงานเกษตรอำเภอสวรรคโลก ห้องสอบ2 1 พฤศจิกายน 2562 400 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ