สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีสำโรง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีสำโรง

1,370

541

0

272

813

813

363

18

0

432

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 11 กรกฎาคม 2562 60 0 0 60 60 60 0 3 0 57 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 30 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 30 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 8 สิงหาคม 2562 50 48 0 3 51 51 0 8 0 43 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 49 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 17 กันยายน 2562 130 130 0 0 130 130 0 0 0 130 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 20 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 120 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 23 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 120 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 24 กันยายน 2562 120 98 0 0 98 98 98 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 25 กันยายน 2562 110 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ