สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีสำโรง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 11 กรกฎาคม 2562 60 0 0 60 60 60 0 3 0 57 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 30 30 30 0 2 0 28 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 30 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 8 สิงหาคม 2562 50 48 0 3 51 51 0 8 0 43 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 49 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 17 กันยายน 2562 130 130 0 0 130 130 0 0 0 130 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 20 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 23 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 0 1 0 119 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 24 กันยายน 2562 120 118 0 0 118 118 0 0 0 118 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 25 กันยายน 2562 110 110 0 0 110 110 0 0 0 110 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 26 กันยายน 2562 160 0 0 145 145 145 0 0 0 145 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 27 กันยายน 2562 99 0 0 72 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 2 ตุลาคม 2562 60 2 0 44 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 3 ตุลาคม 2562 170 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 4 ตุลาคม 2562 180 0 0 183 183 183 0 0 0 183 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 7 ตุลาคม 2562 40 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 184 184 184 0 3 0 181 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสำโรง 22 ตุลาคม 2562 50 0 0 19 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ