สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีสัชนาลัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีสัชนาลัย

2,850

1,200

0

1,245

2,445

2,445

274

58

0

2,113

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
2. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลสารจิตร 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
3. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลสารจิตร 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
4. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลสารจิตร 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
5. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลสารจิตร 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
6. อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชัย 14 สิงหาคม 2562 70 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
7. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสารจิตร 14 สิงหาคม 2562 35 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
8. อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชัย 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
9. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลสารจิตร 15 สิงหาคม 2562 55 0 0 54 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
10. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลสารจิตร 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
11. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลสารจิตร 15 สิงหาคม 2562 35 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
12. อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 12 ตำบลท่าชัย 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
13. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลสารจิตร 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
14. อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชัย 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 59 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
15. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 16 สิงหาคม 2562 35 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
16. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลท่าชัย 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 55 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
17. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลท่าชัย 30 สิงหาคม 2562 45 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
18. อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชัย 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 2 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
20. อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชัย 3 กันยายน 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
21. ที่ทำการกำนันตำบลท่าชัย 3 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
22. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบลป่างิ้ว 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
23. อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 13 ตำบลท่าชัย 4 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
24. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลดงคู่ 4 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
25. โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 5 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
26. โรงเรียนบ้านสันหีบ 5 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 6 กันยายน 2562 55 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
28. โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 6 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
29. อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสัชนาลัย 8 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
30. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 9 กันยายน 2562 65 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
31. โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 9 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 9 กันยายน 2562 55 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 10 กันยายน 2562 55 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
34. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 10 กันยายน 2562 65 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
35. โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 11 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
36. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 11 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
37. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 11 กันยายน 2562 55 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
38. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 13 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
39. โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 13 กันยายน 2562 65 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
40. อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชัย 15 กันยายน 2562 120 0 0 115 115 115 0 0 0 115 รายชื่อ
41. โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 16 กันยายน 2562 300 0 0 212 212 212 0 55 0 157 รายชื่อ
42. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย 17 กันยายน 2562 100 0 0 79 79 79 79 0 0 0 รายชื่อ
43. โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 20 กันยายน 2562 350 0 0 195 195 195 195 0 0 0 รายชื่อ