สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีสัชนาลัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 20 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 2 ตำบลสารจิตร 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลสารจิตร 13 สิงหาคม 2562 50 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
10 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลสารจิตร 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
11 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 ตำบลสารจิตร 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
12 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลสารจิตร 14 สิงหาคม 2562 35 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
13 อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำบลท่าชัย 14 สิงหาคม 2562 70 0 0 37 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
14 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 4 ตำบลสารจิตร 15 สิงหาคม 2562 55 0 0 54 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
15 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลสารจิตร 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
16 อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 12 ตำบลท่าชัย 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
17 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลสารจิตร 15 สิงหาคม 2562 35 0 0 33 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
18 อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 ตำบลท่าชัย 15 สิงหาคม 2562 25 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
19 อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 ตำบลท่าชัย 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 59 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
20 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 16 สิงหาคม 2562 35 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
21 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 8 ตำบลสารจิตร 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 38 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
22 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลท่าชัย 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลท่าชัย 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลท่าชัย 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 55 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
25 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลท่าชัย 30 สิงหาคม 2562 45 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
26 อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชัย 30 สิงหาคม 2562 50 0 0 44 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 2 กันยายน 2562 45 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
28 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบลป่างิ้ว 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
29 อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 ตำบลท่าชัย 3 กันยายน 2562 20 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
30 ที่ทำการกำนันตำบลท่าชัย 3 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
31 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลดงคู่ 4 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
32 อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 13 ตำบลท่าชัย 4 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
33 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 5 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
34 โรงเรียนบ้านสันหีบ 5 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 6 กันยายน 2562 55 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
36 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 6 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
37 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสัชนาลัย 8 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
38 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 9 กันยายน 2562 65 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 9 กันยายน 2562 55 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
40 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 9 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
41 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 10 กันยายน 2562 65 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 10 กันยายน 2562 55 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
43 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 11 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก 11 กันยายน 2562 55 55 0 0 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
45 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 11 กันยายน 2562 70 70 0 0 70 70 0 0 0 70 รายชื่อ
46 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 13 กันยายน 2562 65 65 0 0 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
47 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตำบลแม่สิน 13 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
48 อาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 ตำบลท่าชัย 15 กันยายน 2562 120 0 0 115 115 115 0 0 0 115 รายชื่อ
49 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 16 กันยายน 2562 300 0 0 158 158 158 0 1 0 157 รายชื่อ
50 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลท่าชัย 17 กันยายน 2562 100 0 0 85 85 85 0 1 0 84 รายชื่อ
51 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลท่าชัย 20 กันยายน 2562 80 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
52 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 20 กันยายน 2562 370 0 0 259 259 259 0 0 0 259 รายชื่อ
53 โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 25 กันยายน 2562 5 0 0 29 29 29 0 28 0 1 รายชื่อ
54 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบลป่างิ้ว 4 ตุลาคม 2562 130 0 0 64 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
55 ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานแม่สินโซนเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 6 ตุลาคม 2562 30 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
56 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 ตำบลดงคู่ 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 37 37 37 0 11 0 26 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสัชนาลัย 19 ตุลาคม 2562 240 0 0 88 88 88 0 4 0 84 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 31 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 7 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 14 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 21 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสัชนาลัย 28 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ