สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกงไกรลาศ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 1 กรกฎาคม 2562 5 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลท่าฉนวน 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉนวน 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าฉนวน 24 กรกฎาคม 2562 80 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
7 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าฉนวน 26 กรกฎาคม 2562 90 0 0 57 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
8 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำบลท่าฉนวน 27 กรกฎาคม 2562 30 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
9 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม 1 สิงหาคม 2562 150 0 0 127 127 127 0 0 0 127 รายชื่อ
12 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหนองตูม 8 สิงหาคม 2562 80 0 0 54 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 26 สิงหาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 27 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 30 สิงหาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลไกรใน 9 กันยายน 2562 45 0 0 43 43 43 0 26 0 17 รายชื่อ
31 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลป่าแฝก 9 กันยายน 2562 60 53 0 2 55 55 0 9 0 46 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลไกรใน 20 กันยายน 2562 110 63 0 0 63 63 0 6 0 57 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 24 กันยายน 2562 5 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอกงไกรลาศ 30 กันยายน 2562 70 0 0 62 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ