สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคีรีมาศ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 2 กรกฎาคม 2562 50 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 4 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 7 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 9 กรกฎาคม 2562 70 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 11 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 16 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 18 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 19 กรกฎาคม 2562 55 0 0 52 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 23 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 23 กรกฎาคม 2562 120 0 0 45 45 45 0 3 0 42 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 24 กรกฎาคม 2562 100 0 0 64 64 64 0 3 0 61 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 33 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 26 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 29 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 30 กรกฎาคม 2562 400 0 0 48 48 48 0 2 0 46 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 31 กรกฎาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 8 สิงหาคม 2562 70 0 0 36 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 57 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 21 สิงหาคม 2562 130 0 0 85 85 85 0 2 0 83 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 5 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 10 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 12 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 19 กันยายน 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 20 กันยายน 2562 100 81 0 0 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 21 กันยายน 2562 90 84 0 0 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 22 กันยายน 2562 120 120 0 0 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 23 กันยายน 2562 120 99 0 0 99 99 0 0 0 99 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 24 กันยายน 2562 130 106 0 0 106 106 0 0 0 106 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 25 กันยายน 2562 400 0 0 37 37 37 0 3 0 34 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 26 กันยายน 2562 400 0 0 63 63 63 0 10 0 53 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 27 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 30 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 2 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
59 ศาลากลางหมู่บ้าน ม.4 ต.ทุ่งยางเมือง 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 54 54 54 0 7 0 47 รายชื่อ
60 ศาลากลางหมู่บ้าน ม.5 ตำบลทุ่งยางเมือง 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 24 24 24 0 5 0 19 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 26 26 26 0 13 0 13 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 9 ตุลาคม 2562 180 0 0 59 59 59 0 45 0 14 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 11 ตุลาคม 2562 80 0 0 62 62 62 0 1 0 61 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 16 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 17 ตุลาคม 2562 60 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 22 ตุลาคม 2562 100 0 0 35 35 35 0 34 0 1 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอคีรีมาศ 12 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ