สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านด่านลานหอย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบ้านด่านลานหอย

1,090

633

0

341

974

974

559

19

0

396

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 56 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 59 59 59 0 5 0 54 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 6 สิงหาคม 2562 40 39 0 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 8 สิงหาคม 2562 40 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 14 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 23 สิงหาคม 2562 30 26 0 0 26 26 0 4 0 22 รายชื่อ
13. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 20 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 23 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
15. อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตลิ่งชัน 23 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 24 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 25 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 26 กันยายน 2562 60 0 0 56 56 56 56 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 2 ตุลาคม 2562 60 0 0 3 3 3 3 0 0 0 รายชื่อ