สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านด่านลานหอย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 29 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 22 กรกฎาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 26 กรกฎาคม 2562 60 0 0 56 56 56 0 1 0 55 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 30 กรกฎาคม 2562 60 0 0 59 59 59 0 5 0 54 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 6 สิงหาคม 2562 40 39 0 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 8 สิงหาคม 2562 40 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 14 สิงหาคม 2562 30 29 0 0 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 15 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 23 สิงหาคม 2562 30 24 0 0 24 24 0 2 0 22 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 20 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
22 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 23 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลตลิ่งชัน 23 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
25 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 24 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 25 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 26 กันยายน 2562 60 0 0 56 56 56 0 5 0 51 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 2 ตุลาคม 2562 85 0 0 84 84 84 0 6 0 78 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 76 76 76 0 6 0 70 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 61 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 15 ตุลาคม 2562 76 0 0 62 62 62 0 20 0 42 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 17 ตุลาคม 2562 90 0 0 85 85 85 0 10 0 75 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย 18 ตุลาคม 2562 50 0 0 63 63 63 0 3 0 60 รายชื่อ