สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสุโขทัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย 9 กรกฎาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 30 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 5 0 3 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 90 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 6 สิงหาคม 2562 100 0 0 83 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 7 สิงหาคม 2562 100 0 0 68 68 68 0 0 0 68 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 17 กันยายน 2562 50 0 0 30 30 30 0 14 0 16 รายชื่อ
21 องค์การองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 20 กันยายน 2562 30 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
23 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 23 กันยายน 2562 120 115 0 0 115 115 0 0 0 115 รายชื่อ
24 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 24 กันยายน 2562 60 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย 25 กันยายน 2562 25 22 0 1 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุโขทัย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลยางซ้าย 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
28 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 11 ตุลาคม 2562 60 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ