สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวังเจ้า

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 15 สิงหาคม 2562 100 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
3 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 16 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 21 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 28 สิงหาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 12 กันยายน 2562 40 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
11 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 19 กันยายน 2562 100 96 0 0 96 96 0 11 0 85 รายชื่อ
12 หอประชุมอำเภอวังเจ้า 20 กันยายน 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
13 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 20 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 4 0 96 รายชื่อ
14 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 24 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 3 0 97 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 25 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 3 0 97 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 26 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 3 0 97 รายชื่อ
17 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 27 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 9 0 91 รายชื่อ
18 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 12 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 หอประชุมอำเภอวังเจ้า 12 พฤศจิกายน 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
20 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 12 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 100 100 100 0 5 0 95 รายชื่อ
21 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 13 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 100 100 100 0 6 0 94 รายชื่อ
22 ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า 14 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 14 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 100 100 100 0 9 0 91 รายชื่อ
24 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 22 พฤศจิกายน 2562 130 0 0 130 130 130 0 130 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังเจ้า1 25 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 9 9 9 0 9 0 0 รายชื่อ