สรุปยอดห้องสอบ อำเภออุ้มผาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภออุ้มผาง

395

264

0

1

265

265

21

23

0

221

1. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 23 สิงหาคม 2562 20 12 0 1 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 2 กันยายน 2562 25 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 3 กันยายน 2562 25 20 0 0 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 4 กันยายน 2562 25 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 5 กันยายน 2562 25 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 6 กันยายน 2562 25 21 0 0 21 21 0 3 0 18 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 7 กันยายน 2562 25 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 10 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 11 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 12 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 13 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 17 กันยายน 2562 25 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 20 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 10 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 25 กันยายน 2562 40 11 0 0 11 11 11 0 0 0 รายชื่อ