สรุปยอดห้องสอบ อำเภออุ้มผาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 6 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 7 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 13 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 14 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 20 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 21 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 27 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 28 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 4 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 10 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 18 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 23 สิงหาคม 2562 20 12 0 1 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
20 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 2 กันยายน 2562 25 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 3 กันยายน 2562 25 20 0 0 20 20 0 7 0 13 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 4 กันยายน 2562 25 20 0 0 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 5 กันยายน 2562 25 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 6 กันยายน 2562 25 21 0 0 21 21 0 3 0 18 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 7 กันยายน 2562 25 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 10 กันยายน 2562 30 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 11 กันยายน 2562 30 27 0 0 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 12 กันยายน 2562 40 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 13 กันยายน 2562 30 29 0 0 29 29 0 3 0 26 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 17 กันยายน 2562 25 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 20 กันยายน 2562 30 10 0 0 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 25 กันยายน 2562 40 13 0 0 13 13 0 13 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภออุ้มผาง 27 กันยายน 2562 50 12 0 0 12 12 0 12 0 0 รายชื่อ