สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพบพระ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพบพระ

6,261

982

0

145

1,127

1,127

17

3

4

1,103

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 14 สิงหาคม 2562 20 2 0 11 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 21 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 23 สิงหาคม 2562 40 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 2 กันยายน 2562 70 41 0 4 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 3 กันยายน 2562 50 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 5 กันยายน 2562 80 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 6 กันยายน 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
21. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 6 กันยายน 2562 100 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
22. องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 7 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 10 กันยายน 2562 100 63 0 1 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
26. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 11 กันยายน 2562 100 35 0 1 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 13 กันยายน 2562 100 6 0 1 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
29. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 13 กันยายน 2562 100 87 0 0 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 16 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ศาลาเอนกประสงค์บ้านเงาไผ่ หมู่ 11 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 18 กันยายน 2562 100 74 0 8 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
34. องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 19 กันยายน 2562 90 64 0 7 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
35. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ศาลาเอนกประสงค์บ้านเงาไผ่ หมู่ 11 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 19 กันยายน 2562 400 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
37. ศาลาเอนกประสงค์บ้านเงาไผ่ หมู่ 11 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 20 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 20 กันยายน 2562 70 61 0 0 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
39. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 21 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. เทศบาลตำบลพบพระ 21 กันยายน 2562 200 102 0 2 104 104 0 0 4 100 รายชื่อ
41. ศาลาเอนกประสงค์บ้านเงาไผ่ หมู่ 11 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 21 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 21 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 22 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 22 กันยายน 2562 400 92 0 0 92 92 0 0 0 92 รายชื่อ
45. องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 22 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. เทศบาลตำบลพบพระ 22 กันยายน 2562 200 145 0 0 145 145 0 3 0 142 รายชื่อ
47. องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 23 กันยายน 2562 400 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49. เทศบาลตำบลพบพระ 23 กันยายน 2562 100 5 0 2 7 7 6 0 0 1 รายชื่อ
50. ศาลาเอนกประสงค์บ้านทีกะเป่อ ม.5 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 1 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. เทศบาลตำบลพบพระ 2 ตุลาคม 2562 120 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
52. เทศบาลตำบลพบพระ 3 ตุลาคม 2562 100 4 0 0 4 4 4 0 0 0 รายชื่อ
53. ศาลาเอนกประสงค์บ้านสามยอดดอย ม.14 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 6 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ