สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพบพระ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 เทศบาลตำบลพบพระ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 9 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลพบพระ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 เทศบาลตำบลพบพระ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 14 สิงหาคม 2562 20 2 0 11 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 เทศบาลตำบลพบพระ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 เทศบาลตำบลพบพระ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 เทศบาลตำบลพบพระ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 9 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 เทศบาลตำบลพบพระ 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 21 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
33 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 เทศบาลตำบลพบพระ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 เทศบาลตำบลพบพระ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 23 สิงหาคม 2562 40 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
41 เทศบาลตำบลพบพระ 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 เทศบาลตำบลพบพระ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 เทศบาลตำบลพบพระ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 เทศบาลตำบลพบพระ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 1 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 2 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 2 กันยายน 2562 70 41 0 4 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 3 กันยายน 2562 50 34 0 0 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 4 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 5 กันยายน 2562 80 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
58 เทศบาลตำบลพบพระ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 6 กันยายน 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 6 กันยายน 2562 100 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 7 กันยายน 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 10 กันยายน 2562 100 63 0 1 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 11 กันยายน 2562 100 35 0 1 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
67 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 13 กันยายน 2562 100 6 0 1 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
70 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 13 กันยายน 2562 100 87 0 0 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 ศาลาเอนกประสงค์บ้านเงาไผ่ หมู่ 11 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 16 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 เทศบาลตำบลพบพระ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 18 กันยายน 2562 100 74 0 8 82 82 0 0 0 82 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 เทศบาลตำบลพบพระ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ศาลาเอนกประสงค์บ้านเงาไผ่ หมู่ 11 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 19 กันยายน 2562 400 90 0 0 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
87 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 19 กันยายน 2562 90 64 0 7 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
89 เทศบาลตำบลพบพระ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
92 ศาลาเอนกประสงค์บ้านเงาไผ่ หมู่ 11 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 20 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา 20 กันยายน 2562 70 61 0 0 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
94 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 21 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 21 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 21 กันยายน 2562 0 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
98 เทศบาลตำบลพบพระ 21 กันยายน 2562 200 98 0 2 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
99 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 ศาลาเอนกประสงค์บ้านเงาไผ่ หมู่ 11 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 21 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 22 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 22 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 เทศบาลตำบลพบพระ 22 กันยายน 2562 200 142 0 0 142 142 0 0 0 142 รายชื่อ
105 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 22 กันยายน 2562 400 91 0 0 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
108 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 23 กันยายน 2562 400 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
109 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
110 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111 เทศบาลตำบลพบพระ 23 กันยายน 2562 100 1 0 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
112 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 24 กันยายน 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 25 กันยายน 2562 200 86 0 20 106 106 0 10 0 96 รายชื่อ
115 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทีกะเป่อ ม.5 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 30 กันยายน 2562 100 82 0 1 83 83 0 0 0 83 รายชื่อ
117 เทศบาลตำบลพบพระ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทีกะเป่อ ม.5 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 1 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 เทศบาลตำบลพบพระ 1 ตุลาคม 2562 100 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
122 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 เทศบาลตำบลพบพระ 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 2 ตุลาคม 2562 200 105 0 0 105 105 0 20 0 85 รายชื่อ
128 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 2 ตุลาคม 2562 0 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
129 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
130 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 เทศบาลตำบลพบพระ 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
132 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 3 ตุลาคม 2562 320 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
133 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 3 ตุลาคม 2562 100 29 0 1 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
134 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 3 ตุลาคม 2562 105 27 0 1 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
135 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 4 ตุลาคม 2562 200 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
136 เทศบาลตำบลพบพระ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
137 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 4 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
138 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
139 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 5 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
140 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 5 ตุลาคม 2562 400 72 0 2 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
141 เทศบาลตำบลพบพระ 5 ตุลาคม 2562 200 101 0 4 105 105 0 6 0 99 รายชื่อ
142 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 5 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
143 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 6 ตุลาคม 2562 400 37 0 6 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
144 เทศบาลตำบลพบพระ 6 ตุลาคม 2562 200 58 0 0 58 58 0 4 0 54 รายชื่อ
145 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 6 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
146 ศาลาเอนกประสงค์บ้านสามยอดดอย ม.14 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 6 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
147 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทรัพย์อนันต์ ม.13 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 7 ตุลาคม 2562 400 49 0 31 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
148 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 7 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
149 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 7 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
150 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
151 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 7 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
152 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 8 ตุลาคม 2562 30 16 0 7 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
153 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 8 ตุลาคม 2562 400 249 0 0 249 249 0 22 0 227 รายชื่อ
154 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 8 ตุลาคม 2562 400 30 0 17 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
155 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
156 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 9 ตุลาคม 2562 400 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
157 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
158 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 9 ตุลาคม 2562 150 121 0 3 124 124 0 0 0 124 รายชื่อ
159 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 9 ตุลาคม 2562 200 194 0 0 194 194 0 51 0 143 รายชื่อ
160 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 10 ตุลาคม 2562 320 124 0 0 124 124 0 45 0 79 รายชื่อ
161 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 10 ตุลาคม 2562 400 33 0 20 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
162 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
163 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 11 ตุลาคม 2562 200 7 0 0 7 7 0 3 0 4 รายชื่อ
164 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 11 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
165 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
166 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
167 ศาลาเอนกประสงค์บ้านทรัพย์อนันต์ ม.13 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 11 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
168 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 12 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
169 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
170 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
171 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
172 องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 18 ตุลาคม 2562 50 34 0 0 34 34 0 18 0 16 รายชื่อ
173 เทศบาลตำบลพบพระ 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
174 เทศบาลตำบลพบพระ 19 ตุลาคม 2562 100 43 0 2 45 45 0 6 0 39 รายชื่อ
175 องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ 22 ตุลาคม 2562 400 19 0 0 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
176 เทศบาลตำบลพบพระ 25 ตุลาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
177 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
178 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 28 ตุลาคม 2562 5 1 0 3 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
179 สำนักงานเกษตรอำเภอพบพระ 13 พฤศจิกายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ