สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าสองยาง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าสองยาง

1,780

644

1

18

663

663

165

54

1

443

1. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 15 สิงหาคม 2562 60 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 4 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 6 0 42 รายชื่อ
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 9 กันยายน 2562 90 41 0 0 41 41 0 17 0 24 รายชื่อ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 10 กันยายน 2562 60 59 0 8 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
9. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 10 กันยายน 2562 90 35 0 0 35 35 0 11 0 24 รายชื่อ
10. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 12 กันยายน 2562 90 51 0 0 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 12 กันยายน 2562 50 42 0 8 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 17 กันยายน 2562 150 113 1 2 116 116 0 14 1 101 รายชื่อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
14. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 18 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 19 กันยายน 2562 90 25 0 0 25 25 25 0 0 0 รายชื่อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 23 กันยายน 2562 150 93 0 0 93 93 93 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 24 กันยายน 2562 90 14 0 0 14 14 14 0 0 0 รายชื่อ
20. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 25 กันยายน 2562 90 33 0 0 33 33 33 0 0 0 รายชื่อ
21. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 26 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 27 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ