สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าสองยาง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 1 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 15 สิงหาคม 2562 60 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 4 กันยายน 2562 50 42 0 0 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 9 กันยายน 2562 90 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 10 กันยายน 2562 60 59 0 8 67 67 0 0 0 67 รายชื่อ
12 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 10 กันยายน 2562 90 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
13 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 12 กันยายน 2562 90 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 12 กันยายน 2562 50 42 0 8 50 50 0 5 0 45 รายชื่อ
15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 17 กันยายน 2562 150 99 1 1 101 101 0 0 0 101 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 18 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 19 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 23 กันยายน 2562 150 86 0 0 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 24 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 24 กันยายน 2562 140 52 0 3 55 55 0 17 0 38 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 24 กันยายน 2562 100 60 0 1 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 25 กันยายน 2562 170 114 0 2 116 116 0 0 0 116 รายชื่อ
33 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 26 กันยายน 2562 150 0 1 2 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
34 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 27 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 1 ตุลาคม 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 2 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 2 ตุลาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 3 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 8 ตุลาคม 2562 220 79 0 0 79 79 0 0 0 79 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 10 ตุลาคม 2562 100 89 0 1 90 90 0 0 0 90 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 16 ตุลาคม 2562 100 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 17 ตุลาคม 2562 100 53 0 1 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 20 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร ต.แม่ต้าน 21 ตุลาคม 2562 80 77 0 0 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ 22 ตุลาคม 2562 100 6 0 1 7 7 0 7 0 0 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 5 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 6 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 7 พฤศจิกายน 2562 200 114 0 0 114 114 0 29 1 84 รายชื่อ
62 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 8 พฤศจิกายน 2562 50 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ 10 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง 12 พฤศจิกายน 2562 200 20 0 0 20 20 0 20 0 0 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง 13 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง 14 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สอง 15 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ