สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ระมาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 5 สิงหาคม 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 9 สิงหาคม 2562 20 11 0 1 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 12 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 14 สิงหาคม 2562 40 20 0 1 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 15 สิงหาคม 2562 25 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 16 สิงหาคม 2562 40 20 0 13 33 33 0 2 1 30 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 19 สิงหาคม 2562 40 16 0 14 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 20 สิงหาคม 2562 50 47 0 1 48 48 0 1 0 47 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 21 สิงหาคม 2562 40 36 0 1 37 37 0 2 0 35 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 22 สิงหาคม 2562 50 46 0 2 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 23 สิงหาคม 2562 40 19 1 15 35 35 0 2 0 33 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 26 สิงหาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 1 36 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 27 สิงหาคม 2562 40 34 2 1 37 37 0 2 0 35 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 28 สิงหาคม 2562 40 37 0 2 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 29 สิงหาคม 2562 40 38 0 2 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 30 สิงหาคม 2562 40 33 0 3 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 2 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 3 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 1 1 37 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 4 กันยายน 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 5 กันยายน 2562 40 34 0 0 34 34 0 3 0 31 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 6 กันยายน 2562 40 35 0 3 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 9 กันยายน 2562 40 39 0 1 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 10 กันยายน 2562 52 37 0 8 45 45 0 2 0 43 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 11 กันยายน 2562 40 38 0 2 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 13 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 16 กันยายน 2562 40 41 0 0 41 41 0 3 0 38 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 17 กันยายน 2562 40 37 0 3 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 18 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 19 กันยายน 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 20 กันยายน 2562 40 36 0 1 37 37 0 1 0 36 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 23 กันยายน 2562 40 37 0 3 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 24 กันยายน 2562 40 34 0 5 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 25 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 2 1 37 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 26 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 27 กันยายน 2562 40 37 0 1 38 38 0 1 0 37 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 30 กันยายน 2562 40 38 0 2 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 1 ตุลาคม 2562 20 18 0 2 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 2 ตุลาคม 2562 40 35 1 4 40 40 0 6 0 34 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 3 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 4 ตุลาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 8 ตุลาคม 2562 40 40 1 0 41 41 0 11 0 30 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 9 ตุลาคม 2562 30 31 0 0 31 31 0 2 0 29 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 10 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 5 0 25 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 15 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 4 0 26 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 16 ตุลาคม 2562 30 32 0 0 32 32 0 3 0 29 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 17 ตุลาคม 2562 30 31 0 0 31 31 0 6 0 25 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 22 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 8 0 22 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 24 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 10 0 20 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 29 ตุลาคม 2562 30 28 0 6 34 34 0 9 0 25 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 30 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 13 0 17 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 31 ตุลาคม 2562 30 31 0 2 33 33 0 13 0 20 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 5 พฤศจิกายน 2562 30 32 0 0 32 32 0 11 0 21 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 6 พฤศจิกายน 2562 30 31 0 1 32 32 0 6 0 26 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 7 พฤศจิกายน 2562 30 25 1 6 32 32 0 9 0 23 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 12 พฤศจิกายน 2562 40 3 0 2 5 5 0 2 0 3 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 13 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 14 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ