สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแม่ระมาด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแม่ระมาด

2,047

1,642

5

107

1,754

1,754

769

47

3

935

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 5 สิงหาคม 2562 20 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 9 สิงหาคม 2562 20 11 0 1 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 12 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 14 สิงหาคม 2562 40 20 0 1 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 15 สิงหาคม 2562 25 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 16 สิงหาคม 2562 40 20 0 13 33 33 0 2 1 30 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 19 สิงหาคม 2562 40 16 0 14 30 30 0 3 0 27 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 20 สิงหาคม 2562 50 47 0 1 48 48 0 1 0 47 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 21 สิงหาคม 2562 40 36 0 1 37 37 0 2 0 35 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 22 สิงหาคม 2562 50 46 0 3 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 23 สิงหาคม 2562 40 20 1 15 36 36 0 3 0 33 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 26 สิงหาคม 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 1 36 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 27 สิงหาคม 2562 40 34 2 1 37 37 0 2 0 35 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 28 สิงหาคม 2562 40 37 0 2 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 29 สิงหาคม 2562 40 38 0 2 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 30 สิงหาคม 2562 40 35 0 3 38 38 0 4 0 34 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 2 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 3 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 1 1 37 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 4 กันยายน 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 5 กันยายน 2562 40 34 0 0 34 34 0 3 0 31 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 6 กันยายน 2562 40 35 0 3 38 38 0 0 0 38 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 9 กันยายน 2562 40 39 0 1 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 10 กันยายน 2562 52 37 0 8 45 45 0 2 0 43 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 11 กันยายน 2562 40 38 0 2 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 12 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 13 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 16 กันยายน 2562 40 41 0 0 41 41 0 3 0 38 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 17 กันยายน 2562 40 37 0 3 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 18 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 4 0 36 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 19 กันยายน 2562 40 39 0 1 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 20 กันยายน 2562 40 39 0 1 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 23 กันยายน 2562 40 37 0 3 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 24 กันยายน 2562 40 34 0 6 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 25 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 26 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 27 กันยายน 2562 40 39 0 1 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 30 กันยายน 2562 40 38 0 2 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 1 ตุลาคม 2562 20 19 0 2 21 21 21 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 2 ตุลาคม 2562 40 35 1 4 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 3 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ธเนศ 4 ตุลาคม 2562 40 40 0 1 41 41 41 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 8 ตุลาคม 2562 40 40 1 0 41 41 41 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 9 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 10 ตุลาคม 2562 30 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 15 ตุลาคม 2562 30 32 0 0 32 32 32 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 16 ตุลาคม 2562 30 31 0 0 31 31 31 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 17 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 22 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 24 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 29 ตุลาคม 2562 30 23 0 7 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 30 ตุลาคม 2562 30 22 0 0 22 22 22 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 31 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 5 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 6 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ระมาด ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก 7 พฤศจิกายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ