สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามเงา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
3 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังหวาย 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
4 ฟาร์มชุมชนตำบลวังหมัน 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 1 สิงหาคม 2562 10 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
7 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 3 บ้านท่าไผ่ 5 สิงหาคม 2562 240 110 0 0 110 110 0 4 0 106 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 8 บ้านใหม่สามัคคี 6 สิงหาคม 2562 160 149 0 2 151 151 0 4 0 147 รายชื่อ
9 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังหวาย 7 สิงหาคม 2562 60 0 0 57 57 57 0 1 0 56 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 7 สิงหาคม 2562 120 22 1 8 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
11 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเชียงคา 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 8 สิงหาคม 2562 190 0 0 78 78 78 0 2 0 76 รายชื่อ
13 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านสองแคว 8 สิงหาคม 2562 140 101 0 1 102 102 0 11 0 91 รายชื่อ
14 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 7 บ้านแม่เชียงราย 9 สิงหาคม 2562 100 63 0 1 64 64 0 6 0 58 รายชื่อ
15 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเชียงคา 14 สิงหาคม 2562 150 98 0 0 98 98 0 6 0 92 รายชื่อ
16 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 14 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 14 สิงหาคม 2562 150 138 0 6 144 144 0 11 0 133 รายชื่อ
18 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 2 บ้านวังพระยาจันทร์ 14 สิงหาคม 2562 20 1 0 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 15 สิงหาคม 2562 150 125 0 5 130 130 0 10 0 120 รายชื่อ
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 15 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 16 สิงหาคม 2562 150 137 0 1 138 138 0 4 1 133 รายชื่อ
22 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 17 สิงหาคม 2562 100 0 0 41 41 41 0 1 0 40 รายชื่อ
24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 20 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 21 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 21 สิงหาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านสามเงา 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 24 สิงหาคม 2562 100 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
30 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 27 สิงหาคม 2562 140 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 28 สิงหาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 29 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ 7 ต.สามเงา 1 กันยายน 2562 50 24 0 3 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
36 ศพก สามเงา 1 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 8 กันยายน 2562 30 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา (เก็บตก) 8 กันยายน 2562 50 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
39 ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 10 กันยายน 2562 70 59 0 0 59 59 0 0 0 59 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา (เก็บตก) 11 กันยายน 2562 50 18 0 1 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
41 ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 11 กันยายน 2562 70 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
42 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านนาตาโพ ต.วังจันทร์ 12 กันยายน 2562 100 66 0 0 66 66 0 11 0 55 รายชื่อ
43 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังหวาย 13 กันยายน 2562 100 55 0 7 62 62 0 2 0 60 รายชื่อ
44 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านสองแคว 17 กันยายน 2562 100 35 0 0 35 35 0 2 0 33 รายชื่อ
45 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 6 บ้านหนองเชียงคา ต.ยกกระบัตร 17 กันยายน 2562 0 4 0 0 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
46 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 6 บ้านหนองเชียงคา ต.ยกกระบัตร 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านสองแคว 18 กันยายน 2562 0 6 0 0 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
48 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเชียงคา 18 กันยายน 2562 100 27 0 0 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
49 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเชียงคา 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 23 กันยายน 2562 100 0 0 33 33 33 0 2 0 31 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 24 กันยายน 2562 100 0 0 6 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
52 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังหวาย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 25 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังหวาย 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 25 กันยายน 2562 120 0 0 65 65 65 0 4 0 61 รายชื่อ
57 ศาลากองทุนหมู่บ้าน บ้านป่ายางใหม่ หมู่7 ต.สามเงา 26 กันยายน 2562 70 28 0 25 53 53 0 5 0 48 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 1 ตุลาคม 2562 150 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
59 ศาลาอเนกประสงค์บ้านวังหวาย 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา (เก็บตก) 4 ตุลาคม 2562 100 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา (เก็บตก) 7 ตุลาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา (เก็บตก) 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา (เก็บตก) 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 12 12 12 0 1 0 11 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา ตุลาคม 11 ตุลาคม 2562 6 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา 11 ตุลาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอสามเงา (เก็บตก) 19 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ