สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบ้านตาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 17 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 18 กรกฎาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 24 กรกฎาคม 2562 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 31 กรกฎาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 31 กรกฎาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 1 สิงหาคม 2562 20 0 1 19 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 2 0 18 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 วัดเด่นไม้ซุง 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
16 วัดเด่นไม้ซุง 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 7 สิงหาคม 2562 20 0 1 19 20 20 0 3 0 17 รายชื่อ
19 วัดเด่นไม้ซุง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 8 สิงหาคม 2562 21 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
23 วัดเด่นไม้ซุง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 9 สิงหาคม 2562 20 0 1 19 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 12 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 วัดเด่นไม้ซุง 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 39 39 39 0 6 0 33 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 15 สิงหาคม 2562 40 0 1 34 35 35 0 4 0 31 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 15 สิงหาคม 2562 21 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 16 สิงหาคม 2562 22 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 19 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม 21 สิงหาคม 2562 150 0 1 136 137 137 0 9 0 128 รายชื่อ
41 วัดเด่นไม้ซุง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 8 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 26 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 2 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 ศาลา SML หมู่ 3 บ้านล้อง ตำบลทุ่งกระเชาะ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศาลาหมู่บ้านชัยมงคล หมู่ 9 ตำบลสมอโคน 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ศูนย์ดำรงธรรมตำบลท้องฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลท้องฟ้า 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 13 กันยายน 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
69 ศาลา SML หมู่ 9 บ้านวังไม้ส้าน ตำบลตากออก 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
70 ศูนย์ดำรงธรรมตำบลเกาะตะเภา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา 17 กันยายน 2562 35 34 0 0 34 34 0 1 0 33 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 17 กันยายน 2562 0 4 0 0 4 4 0 2 0 2 รายชื่อ
72 ศูนย์ดำรงธรรมตำบลเกาะตะเภา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา 18 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
73 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 18 กันยายน 2562 200 96 0 6 102 102 0 3 0 99 รายชื่อ
74 ศูนย์ดำรงธรรมตำบลท้องฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลท้องฟ้า 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 18 กันยายน 2562 80 24 0 5 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
76 ศาลาหมู่บ้านหินโค้ว หมู่ 2 ตำบลตากตก 18 กันยายน 2562 35 35 0 0 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
77 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 19 กันยายน 2562 104 3 0 3 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
78 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 19 กันยายน 2562 100 83 1 6 90 90 0 4 1 85 รายชื่อ
79 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน 19 กันยายน 2562 210 45 0 27 72 72 0 17 0 55 รายชื่อ
80 ศาลา SML หมู่ 3 บ้านล้อง ตำบลทุ่งกระเชาะ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 20 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอโคน 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 ศูนย์ดำรงธรรมตำบลทุ่งกระเชาะ หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งกระเชาะ 20 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด 20 กันยายน 2562 250 5 0 16 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
85 ศาลา SML หมู่ 3 บ้านล้อง ตำบลทุ่งกระเชาะ 23 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตาก 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ