สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองตาก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองตาก

2,506

1,144

0

678

1,822

1,822

508

64

0

1,250

1. วัดแก่งหิน ตำบลวังประจบ 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 71 71 71 0 5 0 66 รายชื่อ
2. กลุ่มออมทรัพย์บ้านสะแกเครือหมู่ที่ 3 ตำบลวังประจบ 19 สิงหาคม 2562 140 0 0 89 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
3. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 21 สิงหาคม 2562 107 0 0 106 106 106 0 3 0 103 รายชื่อ
4. ศาลาประชาคมบ้านลานสอหมู่ที่4 23 สิงหาคม 2562 110 0 0 104 104 104 0 0 0 104 รายชื่อ
5. ศาลาประชาคมบ้านหนองร่มหมู่ที่ 5 23 สิงหาคม 2562 110 0 0 91 91 91 0 2 0 89 รายชื่อ
6. วัดน้ำดิบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังประจบ 27 สิงหาคม 2562 110 0 0 59 59 59 0 1 0 58 รายชื่อ
7. ศาลาประชาคมบ้านโป่งแค หมู่ที่ 7 27 สิงหาคม 2562 110 0 0 88 88 88 0 0 0 88 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคม หมู่ 11 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (สุริยา) 4 กันยายน 2562 80 68 0 0 68 68 0 5 0 63 รายชื่อ
9. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 5 กันยายน 2562 114 98 0 0 98 98 0 5 0 93 รายชื่อ
10. ศาล่เอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลวังหิน 9 กันยายน 2562 100 81 0 3 84 84 0 12 0 72 รายชื่อ
11. ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า ต.น้ำรึม 10 กันยายน 2562 100 65 0 0 65 65 0 1 0 64 รายชื่อ
12. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 ตำบลวังประจบ 10 กันยายน 2562 250 180 0 0 180 180 0 16 0 164 รายชื่อ
13. ศาลาตลุกกลางทุ่ง 11 กันยายน 2562 100 77 0 0 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
14. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง 12 กันยายน 2562 155 134 0 0 134 134 0 14 0 120 รายชื่อ
15. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 14 บ้านสักใหญ่ ตำบลวังประจบ 20 กันยายน 2562 220 120 0 0 120 120 120 0 0 0 รายชื่อ
16. วัดวังประจบหมู่ที่ 1 ตำบลวังประจบ 23 กันยายน 2562 220 173 0 0 173 173 173 0 0 0 รายชื่อ
17. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 26 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 80 0 0 0 รายชื่อ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ 7 ตุลาคม 2562 100 17 0 0 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
19. ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ตำบลวังประจบ 8 ตุลาคม 2562 100 51 0 0 51 51 51 0 0 0 รายชื่อ
20. วัดลานยางหมู่ที่ 10 ตำบลวังประจบ 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 67 67 67 67 0 0 0 รายชื่อ