สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองตาก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศาลาตลุกกลางทุ่ง 11 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 วัดแก่งหิน ตำบลวังประจบ 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 66 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
3 กลุ่มออมทรัพย์บ้านสะแกเครือหมู่ที่ 3 ตำบลวังประจบ 19 สิงหาคม 2562 140 0 0 89 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
4 เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 21 สิงหาคม 2562 107 0 0 106 106 106 0 3 0 103 รายชื่อ
5 เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลาประชาคมบ้านหนองร่มหมู่ที่ 5 23 สิงหาคม 2562 110 0 0 89 89 89 0 0 0 89 รายชื่อ
7 ศาลาประชาคมบ้านลานสอหมู่ที่4 23 สิงหาคม 2562 110 0 0 104 104 104 0 0 0 104 รายชื่อ
8 ศาลาประชาคมบ้านโป่งแค หมู่ที่ 7 27 สิงหาคม 2562 110 0 0 88 88 88 0 0 0 88 รายชื่อ
9 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 ตำบลวังประจบ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 วัดน้ำดิบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังประจบ 27 สิงหาคม 2562 110 0 0 58 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ตำบลวังประจบ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคม หมู่ 11 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (สุริยา) 4 กันยายน 2562 80 63 0 0 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 5 กันยายน 2562 114 98 0 0 98 98 0 5 0 93 รายชื่อ
14 ศาล่เอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลวังหิน 9 กันยายน 2562 100 72 0 0 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
15 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 11 ตำบลวังประจบ 10 กันยายน 2562 250 164 0 0 164 164 0 0 0 164 รายชื่อ
16 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า ต.น้ำรึม 10 กันยายน 2562 100 64 0 0 64 64 0 0 0 64 รายชื่อ
17 ศาลาตลุกกลางทุ่ง 11 กันยายน 2562 100 77 0 0 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
18 วัดลานยางหมู่ที่ 10 ตำบลวังประจบ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลโป่งแดง 12 กันยายน 2562 155 134 0 0 134 134 0 14 0 120 รายชื่อ
20 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 14 บ้านสักใหญ่ ตำบลวังประจบ 20 กันยายน 2562 220 116 0 0 116 116 0 0 0 116 รายชื่อ
21 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 บ้านสักใหญ่ ตำบลวังประจบ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 วัดวังประจบหมู่ที่ 1 ตำบลวังประจบ 23 กันยายน 2562 220 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23 วัดวังประจบ บ้านวังประจบหมู่ที่1 ตำบลวังประจบ 23 กันยายน 2562 200 151 0 1 152 152 0 0 0 152 รายชื่อ
24 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 12 ตำบลโป่งแดง 24 กันยายน 2562 70 64 0 0 64 64 0 6 0 58 รายชื่อ
25 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโป่งแดง 25 กันยายน 2562 70 59 0 0 59 59 0 1 0 58 รายชื่อ
26 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6ตำบลโป่งแดง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ตำบลโป่งแดง 26 กันยายน 2562 165 140 0 1 141 141 0 13 0 128 รายชื่อ
28 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งแดง 26 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 26 กันยายน 2562 150 89 0 5 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
30 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 14 ตำบลวังประจบ 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลวังประจบ 27 กันยายน 2562 85 0 0 63 63 63 0 0 0 63 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 อบต.หนองบัวเหนือ 7 ตุลาคม 2562 50 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
34 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ 7 ตุลาคม 2562 100 27 0 0 27 27 0 4 0 23 รายชื่อ
35 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ตำบลวังประจบ 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 วัดลานยางหมู่ที่ 10 ตำบลวังประจบ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.วังประจบ 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ตำบลวังประจบ 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาลาประชาคม หมู่13 ตำบลวังประจบ 15 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.วังประจบ 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 ตำบลวังประจบ 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 13 บ้่นทรัพย์สมบูรณ์ ตำบลวังประจบ 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.วังประจบ 17 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 บ้านลานเต็ง ตำบลวังประจบ 18 ตุลาคม 2562 130 0 0 94 94 94 0 0 0 94 รายชื่อ
45 ศาลาประชาคม ม.5บ้านหนองล่ม ตำบลวังประจบ 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 66 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
46 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.วังประจบ 18 ตุลาคม 2562 130 47 0 14 61 61 0 0 0 61 รายชื่อ
47 ศาลาเอนกประสงค์ม.12 บ้านสะพานสอง ตำบลวังประจบ 18 ตุลาคม 2562 130 0 0 87 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
48 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.วังประจบ 20 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49 ศาลาเอนกประสงค์ม.12 บ้านสะพานสอง ตำบลวังประจบ 21 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 บ้านลานเต็ง ตำบลวังประจบ 22 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ศาลาประชาคม หมู่ 11 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (สุริยา) 25 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลาประชาคม หมู่ 8 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 26 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ศาลาประชาคม หมู่ 2 โป่งแดง 26 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศาลาประชาคม หมู่ 11 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (สุริยา) 27 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 2 ตำบลโป่งแดง 27 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ศาลาประชาคมหมู่บ้านประจำรักษ์ หมู่10 ต.วังหิน 28 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง 28 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 12 ตำบลโป่งแดง 28 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 มาบป่าแฝก ต.ตลุกกลางทุ่ง 28 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่7 บ้านเนินมะคึก ต.น้ำรึม 28 ตุลาคม 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก ต.หัวเดียด 28 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่8 บ้านสามไร่ 29 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลโป่งแดง 29 ตุลาคม 2562 180 0 0 100 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
64 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง 29 ตุลาคม 2562 170 0 0 147 147 147 0 0 0 147 รายชื่อ
65 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 มาบป่าแฝก ต.ตลุกกลางทุ่ง 30 ตุลาคม 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศาลาประชาคมหมู่ 3 โป่งแดง 30 ตุลาคม 2562 160 0 0 28 28 28 0 28 0 0 รายชื่อ
67 ศาลาประชาคม ม.3 บ้านหินโค้ว ต.ป่ามะม่วง 30 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ชะลาดระฆัง 31 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศาลาประชาคม หมู่ 11 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (สุริยา) 31 ตุลาคม 2562 150 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
70 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 มาบป่าแฝก ต.ตลุกกลางทุ่ง 31 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ศาลาประชาคม หมู่ 8 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 31 ตุลาคม 2562 100 0 0 15 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
72 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 ตำบลโป่งแดง 1 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 55 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
73 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่10 ต.วังหิน 4 พฤศจิกายน 2562 450 9 0 258 267 267 0 4 0 263 รายชื่อ
74 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 6 บ้านคลองขยางโพรง ต.น้ำรึม 5 พฤศจิกายน 2562 300 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
75 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ต.วังประจบ 6 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ศาลาตลุกกลางทุ่ง 6 พฤศจิกายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 มาบป่าแฝก ต.ตลุกกลางทุ่ง 6 พฤศจิกายน 2562 300 0 0 121 121 121 0 18 0 103 รายชื่อ
78 ห้องประชุม สนง.กษอ.เมืองตาก ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก 7 พฤศจิกายน 2562 175 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
79 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก ต.หัวเดียด 7 พฤศจิกายน 2562 100 6 0 13 19 19 0 5 0 14 รายชื่อ
80 ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 8 บ้านสามไร่ ต.ไม้งาม 8 พฤศจิกายน 2562 100 0 0 16 16 16 0 4 0 12 รายชื่อ
81 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 13 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 15 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 23 23 23 0 0 0 23 รายชื่อ
83 ศาลาประชาคม หมู1 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 16 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 ศาลาประชาคม หมู่ 11 ตำบลเเม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (สุริยา) 16 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ศาลาประชาคม หมู1 ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 18 พฤศจิกายน 2562 150 2 0 51 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 11 ธันวาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 11 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 16 ธันวาคม 2562 200 7 0 39 46 46 0 37 0 9 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตาก ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 16 ธันวาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ