สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโกสัมพีนคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
8 ศบกต.โกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 9 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 24 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
10 ศบกต.โกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 26 กรกฎาคม 2562 40 0 2 26 28 28 0 17 1 10 รายชื่อ
13 วัดคลองเมืองใน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ่จังหวัดกำแพงเพชร 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 วัดคลองเมืองใน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ่จังหวัดกำแพงเพชร 6 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 45 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 วัดคลองเมืองใน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ่จังหวัดกำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 วัดคลองเมืองใน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ่จังหวัดกำแพงเพชร 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 14 สิงหาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 80 0 0 57 57 57 0 1 0 56 รายชื่อ
26 วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 43 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
27 ศบกต.โกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 120 0 0 58 58 58 0 1 0 57 รายชื่อ
28 วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 50 13 0 3 16 16 0 3 0 13 รายชื่อ
29 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2562 120 0 0 17 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
32 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
33 วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 23 สิงหาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
34 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 42 42 42 0 4 0 38 รายชื่อ
35 วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 24 สิงหาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
36 วัดคลองเมืองใน หมู่ที่ 3 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
37 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 27 สิงหาคม 2562 50 29 0 18 47 47 0 1 0 46 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 38 38 38 0 3 0 35 รายชื่อ
40 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศบกต.โกสัมพี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 30 สิงหาคม 2562 200 109 0 16 125 125 0 5 1 119 รายชื่อ
43 ศบกต.โกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 30 สิงหาคม 2562 120 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 7 กันยายน 2562 12 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
45 ศบกต.โกสัมพี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 50 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
46 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 30 2 0 8 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
47 วัดคลองเมืองใน หมู่ที่ 3 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 0 20 0 2 22 22 0 5 0 17 รายชื่อ
48 วัดคลองเมืองใน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ่จังหวัดกำแพงเพชร 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 11 กันยายน 2562 0 46 0 0 46 46 0 1 0 45 รายชื่อ
50 วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 12 กันยายน 2562 50 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
51 วัดท่าพุทรา หมู่ที่ 9 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 13 กันยายน 2562 100 34 0 5 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
52 วัดคลองเมืองใน หมู่ที่ 3 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 13 กันยายน 2562 120 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ
53 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 18 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
55 วัดคลองเมืองใน หมู่ที่ 3 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 19 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 23 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
57 วัดคลองเมืองใน ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร ่จังหวัดกำแพงเพชร 23 กันยายน 2562 50 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
58 ศบกต.โกสัมพี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 23 กันยายน 2562 150 145 0 4 149 149 0 11 0 138 รายชื่อ
59 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู 24 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
60 ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าคูณ หมู่ที่ 1 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัพมีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 25 กันยายน 2562 200 0 0 92 92 92 0 3 0 89 รายชื่อ
61 ศบกต.โกสัมพี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ตุลาคม 2562 200 1 0 162 163 163 0 22 2 139 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสัมพีนคร 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
63 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 23 23 23 0 1 0 22 รายชื่อ
64 องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพี ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 25 25 25 0 5 0 20 รายชื่อ
65 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 10 ตุลาคม 2562 110 35 0 47 82 82 0 10 0 72 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู 17 ตุลาคม 2562 60 17 0 43 60 60 0 11 0 49 รายชื่อ
67 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร 21 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ