สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปางศิลาทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 40 40 40 0 13 3 24 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 8 สิงหาคม 2562 40 3 0 26 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 9 สิงหาคม 2562 80 0 0 10 10 10 0 2 0 8 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 16 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 19 สิงหาคม 2562 160 0 0 114 114 114 0 9 0 105 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 21 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 23 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 26 สิงหาคม 2562 160 0 0 90 90 90 0 7 0 83 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 28 สิงหาคม 2562 100 11 0 63 74 74 0 23 0 51 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 30 สิงหาคม 2562 160 74 0 0 74 74 0 5 1 68 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 2 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 3 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 5 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 9 กันยายน 2562 50 0 1 100 101 101 0 19 0 82 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 10 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 11 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 12 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 13 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 16 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 19 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 20 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 23 กันยายน 2562 50 0 0 7 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 24 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 1 49 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 25 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 1 49 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 26 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 7 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 8 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 9 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 8 0 42 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 10 ตุลาคม 2562 50 50 0 0 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 11 ตุลาคม 2562 100 0 0 21 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 14 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 15 ตุลาคม 2562 50 46 0 4 50 50 0 34 0 16 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 100 100 100 0 56 0 44 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 18 ตุลาคม 2562 100 0 0 50 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 21 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 22 ตุลาคม 2562 50 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
56 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 24 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 25 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 28 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 29 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 30 ตุลาคม 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 31 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 1 พฤศจิกายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 14 มกราคม 2563 50 48 0 1 49 49 0 22 0 27 รายชื่อ
65 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 15 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 21 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 23 มกราคม 2563 50 50 0 0 50 50 0 36 0 14 รายชื่อ
68 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 28 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอปางศิลาทอง 30 มกราคม 2563 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ