สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทรายทองวัฒนา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 7 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 9 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 5 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
9 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 6 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
10 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 17 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
11 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 18 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
12 อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ