สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทรายทองวัฒนา

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทรายทองวัฒนา

491

200

0

0

200

200

0

2

0

198

1. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 7 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 9 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 15 สิงหาคม 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 5 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
5. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 6 กันยายน 2562 40 39 0 0 39 39 0 2 0 37 รายชื่อ
6. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 17 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
7. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 18 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
8. อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเกษตรอำเภอทรายทองวัฒนา 26 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ