สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลานกระบือ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอลานกระบือ

2,280

218

1

210

429

429

0

7

0

422

1. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
12. อาคารเอนกประสงค์บ้านเกศกาสร หมู่ 2 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ศาลาประชาคม ม.5 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
18. ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
19. ศาลาการเปรียญวัดช่องลม หมู่ 1 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 90 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 28 สิงหาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23. ศาลาการเปรียญวัดบึงพระนางทอง หมู่ 8 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 30 สิงหาคม 2562 70 30 0 2 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
24. ศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์ หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ศาลาประชาคมบ้านบึงมาลย์ หมู่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 5 กันยายน 2562 50 24 0 19 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ศาลาประชาคมบ้านบึงมาลย์ หมู่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนใน หมู่8 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6 กันยายน 2562 50 26 0 2 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
30. ศาลาการเปรียญวัดหนองจิก หมู่1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 60 24 0 1 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
31. ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บ้านหนองปากดง หมู่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 11 กันยายน 2562 100 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ศาลาประชาคมบ้านบึงมาลย์ หมู่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 12 กันยายน 2562 50 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 12 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35. ศาลาการเปรียญวัดหนองจิก หมู่1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 12 กันยายน 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
36. ศาลาประชาคมบ้านหนองสะเดือย หมู่ 7 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 40 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
37. ศาลาประชาคมบ้านใหม่สามัคคี หมู่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 50 27 0 0 27 27 0 3 0 24 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ศาลาการเปรียญวัดวังยาง หมู่ 5 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 18 กันยายน 2562 90 40 0 2 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งเกลา ม.6 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 20 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 23 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 30 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 31 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ