สรุปยอดห้องสอบ อำเภอลานกระบือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 26 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
12 อาคารเอนกประสงค์บ้านเกศกาสร หมู่ 2 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 5 สิงหาคม 2562 100 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคม ม.5 ตำบลบึงทับแรต อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคม หมู่ 5 บ้านหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 25 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
19 ศาลาการเปรียญวัดช่องลม หมู่ 1 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 90 0 0 21 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 28 สิงหาคม 2562 30 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศาลาการเปรียญวัดบึงพระนางทอง หมู่ 8 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์ หมู่ 5 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 30 สิงหาคม 2562 100 0 0 40 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
26 ศาลาการเปรียญวัดบึงพระนางทอง หมู่ 8 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 30 สิงหาคม 2562 70 30 0 2 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 4 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศาลาประชาคมบ้านบึงมาลย์ หมู่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 5 กันยายน 2562 50 24 0 19 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
29 ศาลาประชาคมบ้านบึงมาลย์ หมู่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 5 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลาเอนกประสงค์บ้านโนนใน หมู่8 ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 6 กันยายน 2562 50 26 0 2 28 28 0 1 0 27 รายชื่อ
32 ศาลาการเปรียญวัดหนองจิก หมู่1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 60 24 0 1 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
33 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บ้านหนองปากดง หมู่ 1 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 11 กันยายน 2562 100 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 11 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 12 กันยายน 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
36 ศาลาการเปรียญวัดหนองจิก หมู่1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 12 กันยายน 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
37 ศาลาประชาคมบ้านบึงมาลย์ หมู่ 4 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 12 กันยายน 2562 50 0 0 11 11 11 0 1 0 10 รายชื่อ
38 ศาลาการเปรียญวัดวังยาง หมู่ 5 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศาลาประชาคมบ้านหนองสะเดือย หมู่ 7 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 40 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
40 ศาลาประชาคมบ้านใหม่สามัคคี หมู่ 6 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 50 27 0 0 27 27 0 3 0 24 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 18 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศาลาการเปรียญวัดวังยาง หมู่ 5 ต.ช่องลม อ.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 18 กันยายน 2562 90 40 0 2 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 19 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่งเกลา ม.6 ต.บึงทับแรต อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 20 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 25 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 26 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาอเนกประสงค์บ้านจันทิมา หมู่3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 27 กันยายน 2562 90 4 0 52 56 56 0 0 0 56 รายชื่อ
48 ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองทิ้งสุ่ม หมู่ 4 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 27 กันยายน 2562 90 0 0 50 50 50 0 3 0 47 รายชื่อ
49 ศาลาการเปรียญวัดหนองจิก หมู่1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 2 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 อาคารเอนกประสงค์บ้านบึงกระดาน หมู่ 3 ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 5 ตุลาคม 2562 90 0 0 12 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
53 ศาลาการเปรียญวัดคุยมะม่วง หมู่6 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 9 ตุลาคม 2562 70 0 0 17 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 9 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาการเปรียญวัดเกาะสีเสียด หมู่ 3 ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 9 ตุลาคม 2562 70 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 10 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศาลาเอนกประสงค์บ้านฟากทุ่ง ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 10 ตุลาคม 2562 70 0 0 35 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
58 อาคารเอนกประสงค์บ้านคลองเจริญ หมู่ 7 บ้านคลองเจริญ ตำบลช่องลม อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 10 ตุลาคม 2562 90 0 0 22 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
59 ศาลาเอนกประสงค์บ้านตะเคียนงาม หมู่8 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 10 ตุลาคม 2562 70 0 1 55 56 56 0 4 0 52 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 16 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 17 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 23 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 24 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 30 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอลานกระบือ 159 หมู่ 6 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 31 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ