สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพรานกระต่าย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5บ้านบึงบอน ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลคุยบ้านโอง อ. พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5บ้านบึงบอน ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 70 0 0 59 59 59 0 11 0 48 รายชื่อ
17 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5บ้านบึงบอน ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 21 สิงหาคม 2562 70 0 0 35 35 35 0 3 0 32 รายชื่อ
19 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5บ้านบึงบอน ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 26 สิงหาคม 2562 70 0 0 65 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
26 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5บ้านบึงบอน ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 27 สิงหาคม 2562 70 0 0 55 55 55 0 1 0 54 รายชื่อ
28 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5บ้านบึงบอน ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 28 สิงหาคม 2562 70 0 0 60 60 60 0 2 0 58 รายชื่อ
31 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5บ้านบึงบอน ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 28 สิงหาคม 2562 100 1 0 93 94 94 0 2 0 92 รายชื่อ
33 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5บ้านบึงบอน ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังควง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 320 0 0 287 287 287 0 10 0 277 รายชื่อ
37 หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 11 กันยายน 2562 70 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
40 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังควง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังควง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5บ้านบึงบอน ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 12 กันยายน 2562 70 0 0 11 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
44 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 13 กันยายน 2562 100 97 0 3 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 13 กันยายน 2562 100 56 0 1 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
46 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 250 0 0 189 189 189 0 0 0 189 รายชื่อ
47 ห้องประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังควง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังควง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 19 กันยายน 2562 100 47 0 4 51 51 0 1 0 50 รายชื่อ
51 ห้องประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังควง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 หอประชุมที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 หอประชุมอำเภอพรานกระต่าย 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 23 กันยายน 2562 120 100 0 7 107 107 0 0 0 107 รายชื่อ
58 ศูนย์เรียนรู้การเกษตร หมู่ที่ 2 ปลายนา ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 23 กันยายน 2562 320 191 0 35 226 226 0 5 0 221 รายชื่อ
59 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 24 กันยายน 2562 50 0 0 30 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
60 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 24 กันยายน 2562 200 1 0 126 127 127 0 1 0 126 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 24 กันยายน 2562 170 108 0 41 149 149 0 10 0 139 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 25 กันยายน 2562 180 128 0 14 142 142 0 33 1 108 รายชื่อ
63 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 25 กันยายน 2562 250 0 0 173 173 173 0 0 0 173 รายชื่อ
65 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 26 กันยายน 2562 170 0 0 120 120 120 0 0 0 120 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 26 กันยายน 2562 160 0 0 141 141 141 0 3 0 138 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 126 126 126 0 4 0 122 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 3 ตุลาคม 2562 150 0 0 141 141 141 0 10 0 131 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 17 ตุลาคม 2562 100 1 0 3 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 17 ตุลาคม 2562 150 14 0 98 112 112 0 16 0 96 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 18 ตุลาคม 2562 300 5 0 57 62 62 0 0 0 62 รายชื่อ
73 ศาลาเอนกประสงค์บ้านสมอโคน ม. 1 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 21 ตุลาคม 2562 300 24 0 121 145 145 0 1 0 144 รายชื่อ
74 องการบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 24 ตุลาคม 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 ศาลาเอนกประสงค์บ้านสมอโคน ม. 1 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 24 ตุลาคม 2562 250 3 0 173 176 176 0 0 0 176 รายชื่อ
77 โรงเรียนบ้านวังชะโอน 28 ตุลาคม 2562 250 16 0 129 145 145 0 13 0 132 รายชื่อ
78 ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 29 ตุลาคม 2562 90 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
79 องการบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 29 ตุลาคม 2562 100 4 0 117 121 121 0 39 0 82 รายชื่อ