สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพรานกระต่าย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพรานกระต่าย

3,320

603

0

1,788

2,391

2,391

1,298

33

1

1,059

1. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5บ้านบึงบอน ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 70 0 0 59 59 59 0 11 0 48 รายชื่อ
2. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5บ้านบึงบอน ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 21 สิงหาคม 2562 70 0 0 35 35 35 0 3 0 32 รายชื่อ
3. ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 26 สิงหาคม 2562 70 0 0 65 65 65 0 0 0 65 รายชื่อ
4. ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 27 สิงหาคม 2562 70 0 0 55 55 55 0 1 0 54 รายชื่อ
5. ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 28 สิงหาคม 2562 70 0 0 60 60 60 0 2 0 58 รายชื่อ
6. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 28 สิงหาคม 2562 100 1 0 93 94 94 0 2 0 92 รายชื่อ
7. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 320 0 0 287 287 287 0 10 0 277 รายชื่อ
8. ศบกต.วังตะแบก หมู่ที่ 1ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 11 กันยายน 2562 70 0 0 28 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
9. ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5บ้านบึงบอน ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 12 กันยายน 2562 70 0 0 11 11 11 0 2 0 9 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 13 กันยายน 2562 100 56 0 1 57 57 0 0 0 57 รายชื่อ
11. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 13 กันยายน 2562 100 97 0 3 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
12. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 17 กันยายน 2562 250 0 0 189 189 189 0 0 0 189 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 19 กันยายน 2562 100 48 0 4 52 52 0 2 0 50 รายชื่อ
14. ศูนย์เรียนรู้การเกษตร หมู่ที่ 2 ปลายนา ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 23 กันยายน 2562 320 191 0 29 220 220 220 0 0 0 รายชื่อ
15. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 23 กันยายน 2562 120 100 0 3 103 103 102 0 1 0 รายชื่อ
16. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 24 กันยายน 2562 200 0 0 112 112 112 112 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 24 กันยายน 2562 160 110 0 40 150 150 150 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 25 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 25 กันยายน 2562 250 0 0 166 166 166 166 0 0 0 รายชื่อ
20. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 8ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร 26 กันยายน 2562 80 0 0 29 29 29 29 0 0 0 รายชื่อ
21. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลพรานกระต่าย (ศบกต.) หมู่ 7 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 26 กันยายน 2562 120 0 0 80 80 80 80 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 26 กันยายน 2562 160 0 0 153 153 153 153 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 2 ตุลาคม 2562 150 0 0 144 144 144 144 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่าย 3 ตุลาคม 2562 150 0 0 141 141 141 141 0 0 0 รายชื่อ