สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองขลุง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคลองขลุง

5,530

406

2

1,690

2,098

2,098

74

67

0

1,957

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 12 กรกฎาคม 2562 150 0 0 110 110 110 0 5 0 105 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 15 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 16 กรกฎาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 17 กรกฎาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 18 กรกฎาคม 2562 100 4 0 82 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 18 กรกฎาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 19 กรกฎาคม 2562 100 1 0 99 100 100 0 1 0 99 รายชื่อ
9. อบต.คลองสมบูรณ์ 19 กรกฎาคม 2562 100 0 0 95 95 95 0 0 0 95 รายชื่อ
10. อบต.คลองสมบูรณ์ 22 กรกฎาคม 2562 110 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
11. อบต.หัวถนน 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 93 93 93 0 2 0 91 รายชื่อ
12. วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 23 กรกฎาคม 2562 110 0 0 82 82 82 0 3 0 79 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 23 กรกฎาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. อบต.หัวถนน 24 กรกฎาคม 2562 150 0 0 132 132 132 0 2 0 130 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 25 กรกฎาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 30 กรกฎาคม 2562 155 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 31 กรกฎาคม 2562 155 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
20. วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 1 สิงหาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 7 สิงหาคม 2562 70 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
23. อาคารอเนกประสงค์บ้านตีนดง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 13 สิงหาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง 14 สิงหาคม 2562 160 0 1 133 134 134 0 2 0 132 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 14 สิงหาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. อาคารเอนกประสงค์หมู่9บ้านหนองทองหล่อ 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 15 สิงหาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. อบต.คลองสมบูรณ์ 15 สิงหาคม 2562 90 0 0 84 84 84 0 2 0 82 รายชื่อ
30. วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 16 สิงหาคม 2562 110 0 0 99 99 99 0 17 0 82 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 85 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 20 สิงหาคม 2562 115 0 0 50 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
33. โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา ม.7 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 61 61 61 0 3 0 58 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 21 สิงหาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 22 สิงหาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ที่ทำการกำนันตำบลวังไทร ม.1 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 26 สิงหาคม 2562 50 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 27 สิงหาคม 2562 100 61 0 0 61 61 0 1 0 60 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 28 สิงหาคม 2562 120 120 0 0 120 120 0 19 0 101 รายชื่อ
39. ศจช.ต.วังแขม อ.คลองขลุง 29 สิงหาคม 2562 50 33 0 0 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ศาลาวัดหัวทุ่งน้อย ม.2 ต.คลองสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. วัดหัวทุ่งน้อย ตำบลคลองสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 160 114 0 39 153 153 0 0 0 153 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 3 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 5 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 10 กันยายน 2562 65 0 0 4 4 4 0 2 0 2 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 12 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 17 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 19 กันยายน 2562 80 24 0 0 24 24 24 0 0 0 รายชื่อ
49. วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 19 กันยายน 2562 100 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ
50. อบต.คลองสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 80 7 0 0 7 7 7 0 0 0 รายชื่อ
51. ศจช.ต.วังแขม อ.คลองขลุง 20 กันยายน 2562 100 37 0 0 37 37 37 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 24 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 26 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 3 ตุลาคม 2562 100 0 1 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 10 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 31 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ