สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองขลุง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 อาคารเอนกประสงค์บ้านมอหินเพลิง ม.14 ต.วังไทร 8 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 12 กรกฎาคม 2562 150 0 0 109 109 109 0 4 0 105 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 15 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 ศูนย์ฝึกอาชีพ ม.8 ต.วังแขม อ.คลองขลุง 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 16 กรกฎาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 17 กรกฎาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 18 กรกฎาคม 2562 100 4 0 82 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 18 กรกฎาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 19 กรกฎาคม 2562 100 1 0 99 100 100 0 1 0 99 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 19 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 อบต.คลองสมบูรณ์ 19 กรกฎาคม 2562 100 0 0 95 95 95 0 0 0 95 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 22 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 อบต.คลองสมบูรณ์ 22 กรกฎาคม 2562 110 0 0 78 78 78 0 0 0 78 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 23 กรกฎาคม 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 อบต.หัวถนน 23 กรกฎาคม 2562 100 0 0 93 93 93 0 2 0 91 รายชื่อ
25 วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 23 กรกฎาคม 2562 110 0 0 82 82 82 0 3 0 79 รายชื่อ
26 อบต.หัวถนน 24 กรกฎาคม 2562 150 0 0 132 132 132 0 2 0 130 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 25 กรกฎาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง 25 กรกฎาคม 2562 50 0 0 46 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 29 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 30 กรกฎาคม 2562 155 0 0 42 42 42 0 0 0 42 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 31 กรกฎาคม 2562 155 0 0 47 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
34 วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 1 สิงหาคม 2562 80 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 1 สิงหาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 3 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 7 สิงหาคม 2562 70 0 0 36 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 อาคารอเนกประสงค์บ้านตีนดง หมู่ที่ 8 ตำบลคลองสมบูรณ์ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 31 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 13 สิงหาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง 14 สิงหาคม 2562 160 0 1 133 134 134 0 2 0 132 รายชื่อ
48 อาคารเอนกประสงค์หมู่9บ้านหนองทองหล่อ 14 สิงหาคม 2562 100 0 0 48 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 14 สิงหาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 อบต.คลองสมบูรณ์ 15 สิงหาคม 2562 90 0 0 84 84 84 0 2 0 82 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 15 สิงหาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 16 สิงหาคม 2562 110 0 0 98 98 98 0 16 0 82 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 19 สิงหาคม 2562 120 0 0 85 85 85 0 0 0 85 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 20 สิงหาคม 2562 115 0 0 50 50 50 0 6 0 44 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 21 สิงหาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 โรงเรียนประชารักษ์ศึกษา ม.7 ตำบลคลองสมบูรณ์ อำเภอคลองขลุง 21 สิงหาคม 2562 80 0 0 61 61 61 0 3 0 58 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 22 สิงหาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ที่ทำการกำนันตำบลวังไทร ม.1 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 27 สิงหาคม 2562 100 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 28 สิงหาคม 2562 120 120 0 0 120 120 0 19 0 101 รายชื่อ
65 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 ศูนย์ฝึกอาชีพ ม.8 ต.วังแขม อ.คลองขลุง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 29 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 วัดหัวทุ่งน้อย ตำบลคลองสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 160 114 0 39 153 153 0 0 0 153 รายชื่อ
69 ศจช.ต.วังแขม อ.คลองขลุง 29 สิงหาคม 2562 50 33 0 0 33 33 0 1 0 32 รายชื่อ
70 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ศาลาวัดหัวทุ่งน้อย ม.2 ต.คลองสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 3 กันยายน 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 5 กันยายน 2562 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 10 กันยายน 2562 65 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 12 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 17 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 อาคารอเนกประสงค์ บ้านหนองบอน ม.12 ต.วังไทร 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 วัดหนองบอน ม.12 ต.วังไทร อ.คลองขลุง 19 กันยายน 2562 100 34 0 7 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 19 กันยายน 2562 80 80 0 0 80 80 0 19 0 61 รายชื่อ
90 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ศจช.ต.วังแขม อ.คลองขลุง 20 กันยายน 2562 100 68 0 0 68 68 0 2 0 66 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 อบต.คลองสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 80 52 0 4 56 56 0 3 0 53 รายชื่อ
94 ศูนย์ฝึกอาชีพ ม.8 ต.วังแขม อ.คลองขลุง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 ห้องประชุม อบต.คลองสมบูรณ์ 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 24 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 26 กันยายน 2562 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 3 ตุลาคม 2562 100 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
103 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 24 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองขลุง 31 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ