สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขาณุวรลักษบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอขาณุวรลักษบุรี

3,675

2,727

1

77

2,805

2,805

993

115

13

1,684

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 4 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 11 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2562 60 56 0 0 56 56 0 12 2 42 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 65 60 0 0 60 60 0 5 0 55 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2562 66 61 0 0 61 61 0 6 1 54 รายชื่อ
18. บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ่อถ้ำ 26 สิงหาคม 2562 80 76 0 1 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ศาลากลางบ้าน ม.5 บ่อถ้ำ 30 สิงหาคม 2562 70 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
21. ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 5 กันยายน 2562 71 61 1 0 62 62 0 17 1 44 รายชื่อ
22. ศาลาเอนกประสงค์ ม.7 บ่อถ้ำ 6 กันยายน 2562 100 64 0 20 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
23. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 9 กันยายน 2562 130 82 0 2 84 84 0 3 0 81 รายชื่อ
24. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 11 กันยายน 2562 130 125 0 0 125 125 0 0 0 125 รายชื่อ
25. ศาลาเอนกประสงค์ ม.17 บ่อถ้ำ 12 กันยายน 2562 110 75 0 1 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
26. ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 12 กันยายน 2562 126 131 0 0 131 131 0 13 1 117 รายชื่อ
27. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 13 กันยายน 2562 200 171 0 1 172 172 0 4 0 168 รายชื่อ
28. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 16 กันยายน 2562 100 73 0 3 76 76 0 2 0 74 รายชื่อ
29. ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่​ ม.15​ บ่อถ้ำ 17 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ศาลากลางบ้าน ม.17 วังชะพลู 18 กันยายน 2562 210 200 0 1 201 201 0 23 1 177 รายชื่อ
31. ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่​ ม.15​ บ่อถ้ำ 18 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ศาลาวัดวัดโอ่งทาน 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ศาลาวัดสันติวัน​ ม.9​บ่อถ้ำ 18 กันยายน 2562 140 113 0 2 115 115 0 0 0 115 รายชื่อ
34. ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 19 กันยายน 2562 120 114 0 7 121 121 0 12 7 102 รายชื่อ
35. ศาลาวัดวัดโอ่งทาน 19 กันยายน 2562 100 70 0 26 96 96 0 13 0 83 รายชื่อ
36. ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน​ ม.13​ บ่อถ้ำ 20 กันยายน 2562 90 74 0 7 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
37. ศาลากลางบ้าน ม.15 วังชะพลู 20 กันยายน 2562 90 75 0 3 78 78 0 4 0 74 รายชื่อ
38. ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. อาคารเอนกประสงค์ ม.5 วังชะพลู 23 กันยายน 2562 150 130 0 1 131 131 131 0 0 0 รายชื่อ
40. อาคารเอนกประสงค์ ม.2 วังชะพลู 24 กันยายน 2562 180 157 0 0 157 157 157 0 0 0 รายชื่อ
41. ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 26 กันยายน 2562 60 55 0 0 55 55 55 0 0 0 รายชื่อ
42. ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 27 กันยายน 2562 60 59 0 0 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
43. ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 3 ตุลาคม 2562 60 59 0 0 59 59 59 0 0 0 รายชื่อ
44. ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 4 ตุลาคม 2562 30 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 10 ตุลาคม 2562 44 43 0 0 43 43 43 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 11 ตุลาคม 2562 44 43 0 0 43 43 43 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 17 ตุลาคม 2562 44 44 0 0 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 18 ตุลาคม 2562 44 44 0 0 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 24 ตุลาคม 2562 44 46 0 0 46 46 46 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 25 ตุลาคม 2562 44 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 31 ตุลาคม 2562 44 44 0 0 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 พฤศจิกายน 2562 44 43 0 0 43 43 43 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 7 พฤศจิกายน 2562 44 44 0 0 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 8 พฤศจิกายน 2562 44 44 0 0 44 44 44 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 14 พฤศจิกายน 2562 44 45 0 0 45 45 45 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 15 พฤศจิกายน 2562 33 32 0 0 32 32 32 0 0 0 รายชื่อ