สรุปยอดห้องสอบ อำเภอขาณุวรลักษบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 3 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 4 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 10 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 11 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 12 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 17 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลากลางบ้าน ม.17 วังชะพลู 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 25 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 29 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2562 60 56 0 0 56 56 0 12 2 42 รายชื่อ
22 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 15 สิงหาคม 2562 65 60 0 0 60 60 0 5 0 55 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 22 สิงหาคม 2562 66 61 0 0 61 61 0 6 1 54 รายชื่อ
28 บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ่อถ้ำ 25 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ่อถ้ำ 26 สิงหาคม 2562 80 76 0 1 77 77 0 0 0 77 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศาลากลางบ้าน ม.5 บ่อถ้ำ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศาลากลางบ้าน ม.5 บ่อถ้ำ 30 สิงหาคม 2562 70 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
34 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ศาลาเอนกประสงค์ ม.7 บ่อถ้ำ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 5 กันยายน 2562 71 61 1 0 62 62 0 17 1 44 รายชื่อ
39 ศาลาเอนกประสงค์ ม.7 บ่อถ้ำ 6 กันยายน 2562 100 64 0 20 84 84 0 0 0 84 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 7 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 8 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
42 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 9 กันยายน 2562 130 82 0 2 84 84 0 3 0 81 รายชื่อ
43 ศาลาวัดสันติวัน​ ม.9​บ่อถ้ำ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 11 กันยายน 2562 130 125 0 0 125 125 0 0 0 125 รายชื่อ
47 ศาลาเอนกประสงค์ ม.17 บ่อถ้ำ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 12 กันยายน 2562 126 127 0 0 127 127 0 10 0 117 รายชื่อ
50 ศาลาเอนกประสงค์ ม.17 บ่อถ้ำ 12 กันยายน 2562 110 75 0 1 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
51 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 13 กันยายน 2562 200 171 0 1 172 172 0 4 0 168 รายชื่อ
52 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ศาลาวัดสันติวัน​ ม.9​บ่อถ้ำ 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ 16 กันยายน 2562 100 73 0 3 76 76 0 2 0 74 รายชื่อ
56 ศาลากลางบ้าน ม.17 วังชะพลู 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่​ ม.15​ บ่อถ้ำ 17 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ศาลาวัดสันติวัน​ ม.9​บ่อถ้ำ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศาลากลางบ้าน ม.17 วังชะพลู 18 กันยายน 2562 210 199 0 1 200 200 0 22 1 177 รายชื่อ
60 ที่ทำการบ้านผู้ใหญ่​ ม.15​ บ่อถ้ำ 18 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ศาลาวัดสันติวัน​ ม.9​บ่อถ้ำ 18 กันยายน 2562 140 113 0 2 115 115 0 0 0 115 รายชื่อ
62 ศาลาวัดวัดโอ่งทาน 18 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ศาลาวัดสันติวัน​ ม.9​บ่อถ้ำ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 19 กันยายน 2562 120 106 0 7 113 113 0 8 3 102 รายชื่อ
65 ศาลาวัดวัดโอ่งทาน 19 กันยายน 2562 100 70 0 26 96 96 0 13 0 83 รายชื่อ
66 ศาลากลางบ้าน ม.15 วังชะพลู 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน​ ม.13​ บ่อถ้ำ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ศาลากลางบ้าน ม.15 วังชะพลู 20 กันยายน 2562 90 74 0 3 77 77 0 3 0 74 รายชื่อ
70 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน​ ม.13​ บ่อถ้ำ 20 กันยายน 2562 90 74 0 7 81 81 0 0 0 81 รายชื่อ
71 อาคารเอนกประสงค์ ม.5 วังชะพลู 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 อาคารเอนกประสงค์ ม.5 วังชะพลู 23 กันยายน 2562 150 130 0 16 146 146 0 16 0 130 รายชื่อ
75 อาคารเอนกประสงค์ ม.2 วังชะพลู 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 อาคารเอนกประสงค์ ม.2 วังชะพลู 24 กันยายน 2562 180 156 0 2 158 158 0 18 0 140 รายชื่อ
77 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 25 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 26 กันยายน 2562 120 107 0 4 111 111 0 20 0 91 รายชื่อ
79 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 27 กันยายน 2562 120 99 0 8 107 107 0 8 0 99 รายชื่อ
80 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 ตุลาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 3 ตุลาคม 2562 60 195 2 1 198 198 0 23 1 174 รายชื่อ
83 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 9 ตุลาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 10 ตุลาคม 2562 120 150 0 3 153 153 0 26 0 127 รายชื่อ
87 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 10 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 11 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 17 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 17 ตุลาคม 2562 160 164 0 11 175 175 0 37 0 138 รายชื่อ
92 ห้องบริการศูนย์ USO NET สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 18 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 24 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 25 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
98 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 31 ตุลาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 พฤศจิกายน 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 7 พฤศจิกายน 2562 44 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 8 พฤศจิกายน 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 12 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
104 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 14 พฤศจิกายน 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเทศบาลตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 15 พฤศจิกายน 2562 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 19 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ