สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองลาน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอคลองลาน

1,250

481

2

24

507

507

7

65

0

435

1. หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. อาคารอเนกประสงค์ม.3 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. อาคารเอนกประสงค์ ม.1 ต. สักงาม 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองไพร 23 สิงหาคม 2562 30 0 1 14 15 15 0 15 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 4 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 6 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 10 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 10 กันยายน 2562 250 233 0 1 234 234 0 31 0 203 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 11 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 11 กันยายน 2562 250 242 0 2 244 244 0 17 0 227 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 18 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
14. หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 24 กันยายน 2562 250 1 1 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
15. หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 25 กันยายน 2562 250 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ