สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคลองลาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 อาคารเอนกประสงค์ ม.1 ต. สักงาม 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 อาคารอเนกประสงค์ม.3 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 อาคารอเนกประสงค์ม.3 บ้านคลองน้ำไหลใต้ 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 อาคารเอนกประสงค์ ม.1 ต. สักงาม 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองไพร 23 สิงหาคม 2562 30 0 1 5 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 4 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 6 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 10 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 10 กันยายน 2562 250 220 0 1 221 221 0 18 0 203 รายชื่อ
16 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 11 กันยายน 2562 250 239 0 1 240 240 0 13 0 227 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 11 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 18 กันยายน 2562 20 0 0 3 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
21 ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองไพร 24 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 24 กันยายน 2562 250 214 1 5 220 220 0 29 0 191 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 24 กันยายน 2562 20 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
24 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 25 กันยายน 2562 250 242 0 4 246 246 0 19 0 227 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 25 กันยายน 2562 70 0 0 18 18 18 0 3 0 15 รายชื่อ
28 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 9 ตุลาคม 2562 100 0 0 85 85 85 0 14 1 70 รายชื่อ
29 อาคารเอนกประสงค์ ม.1 ต. สักงาม 9 ตุลาคม 2562 150 0 0 129 129 129 0 24 0 105 รายชื่อ
30 อาคารอเนกประสงค์ ม.9 บ้านหนองปรือ 9 ตุลาคม 2562 150 0 0 53 53 53 0 18 2 33 รายชื่อ
31 ศาลาอเนกประสงค์บ้านโป่งน้ำร้อน 10 ตุลาคม 2562 150 1 0 128 129 129 0 7 0 122 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 10 ตุลาคม 2562 200 4 0 33 37 37 0 2 0 35 รายชื่อ
33 ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองไพร 10 ตุลาคม 2562 150 0 0 108 108 108 0 6 0 102 รายชื่อ
34 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 11 ตุลาคม 2562 300 1 0 93 94 94 0 13 1 80 รายชื่อ
35 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 14 ตุลาคม 2562 200 2 0 16 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
36 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 15 ตุลาคม 2562 100 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
37 ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองไพร 16 ตุลาคม 2562 500 1 0 99 100 100 0 7 0 93 รายชื่อ
38 อาคารอเนกประสงค์ ม.7 บ้านคลองแขยง ตำบลสักงาม 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 88 88 88 0 7 0 81 รายชื่อ
39 อาคารอเนกประสงค์ ม.8 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลสักงาม 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 27 27 27 0 1 0 26 รายชื่อ
40 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 17 ตุลาคม 2562 300 2 0 131 133 133 0 9 0 124 รายชื่อ
41 ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองไพร 17 ตุลาคม 2562 500 2 0 290 292 292 0 17 0 275 รายชื่อ
42 ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองไพร 18 ตุลาคม 2562 500 3 0 170 173 173 0 7 1 165 รายชื่อ
43 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 18 ตุลาคม 2562 520 0 0 64 64 64 0 12 0 52 รายชื่อ
44 อาคารอเนกประสงค์ ม.6 บ้านมอมะนาว ตำบลสักงาม 21 ตุลาคม 2562 200 0 0 60 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
45 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 21 ตุลาคม 2562 600 0 1 156 157 157 0 52 1 104 รายชื่อ
46 อาคารอเนกประสงค์ ม.10 บ้านมอมะค่าพัฒนา ตำบลสักงาม 21 ตุลาคม 2562 200 0 0 25 25 25 0 1 0 24 รายชื่อ
47 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 22 ตุลาคม 2562 300 0 0 14 14 14 0 1 0 13 รายชื่อ
48 อาคารอเนกประสงค์ ม.4 บ้านปางลับแล ตำบลสักงาม 24 ตุลาคม 2562 200 4 0 57 61 61 0 61 0 0 รายชื่อ
49 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 24 ตุลาคม 2562 450 1 1 124 126 126 0 17 0 109 รายชื่อ
50 อาคารอเนกประสงค์ ม.5 บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลสักงาม 24 ตุลาคม 2562 200 0 0 16 16 16 0 16 0 0 รายชื่อ
51 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 25 ตุลาคม 2562 550 3 0 159 162 162 0 27 2 133 รายชื่อ
52 อาคารอเนกประสงค์ ม.3 บ้านท่ามะเขือ ตำบลสักงาม 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 32 32 32 0 32 0 0 รายชื่อ
53 อาคารอเนกประสงค์ ม.2 บ้านเพชรนิยม 25 ตุลาคม 2562 250 0 0 49 49 49 0 49 0 0 รายชื่อ
54 หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน 28 ตุลาคม 2562 200 0 0 4 4 4 0 2 0 2 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอคลองลาน 30 ตุลาคม 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ