สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองกำแพงเพชร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 5 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 8 กรกฎาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 9 กรกฎาคม 2562 50 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 9 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 15 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 19 กรกฎาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 31 กรกฎาคม 2562 200 0 3 52 55 55 0 0 0 55 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 4 สิงหาคม 2562 50 0 0 50 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
12 เทศบาลตำบลเทพนคร 6 สิงหาคม 2562 200 0 1 158 159 159 0 7 0 152 รายชื่อ
13 เทศบาลตำบลเทพนคร 6 สิงหาคม 2562 200 5 0 6 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลสระแแก้ว 8 สิงหาคม 2562 200 0 2 198 200 200 0 0 0 200 รายชื่อ
16 เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 9 สิงหาคม 2562 320 0 4 276 280 280 0 0 0 280 รายชื่อ
17 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.หนองปลิง อ.เมือง 13 สิงหาคม 2562 200 0 2 182 184 184 0 0 0 184 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 9 ต.ลานดอกไม้ 14 สิงหาคม 2562 200 0 0 185 185 185 0 0 0 185 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย 15 สิงหาคม 2562 200 0 0 197 197 197 0 0 0 197 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแม่ลาย 16 สิงหาคม 2562 200 0 2 198 200 200 0 0 0 200 รายชื่อ
22 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง (แห่งเดิม) 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 19 สิงหาคม 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม 19 สิงหาคม 2562 320 0 1 200 201 201 0 0 0 201 รายชื่อ
26 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.วังทอง 19 สิงหาคม 2562 100 0 1 99 100 100 0 0 0 100 รายชื่อ
27 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สหกรณ์นิคมนครชุม 20 สิงหาคม 2562 320 0 6 175 181 181 0 1 0 180 รายชื่อ
29 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง (แห่งเดิม) 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สหกรณ์นิคมนครชุม 21 สิงหาคม 2562 320 0 0 210 210 210 0 2 0 208 รายชื่อ
33 สหกรณ์นิคมนครชุม 22 สิงหาคม 2562 320 0 0 259 259 259 0 5 0 254 รายชื่อ
34 สหกรณ์นิคมนครชุม 23 สิงหาคม 2562 100 0 0 80 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
35 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม 26 สิงหาคม 2562 200 0 0 200 200 200 0 0 0 200 รายชื่อ
36 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม 27 สิงหาคม 2562 200 0 0 200 200 200 0 0 0 200 รายชื่อ
37 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม 28 สิงหาคม 2562 100 0 0 66 66 66 0 0 0 66 รายชื่อ
38 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ 28 สิงหาคม 2562 200 1 2 41 44 44 0 2 0 42 รายชื่อ
39 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ 29 สิงหาคม 2562 400 1 26 197 224 224 0 17 0 207 รายชื่อ
40 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ 30 สิงหาคม 2562 400 0 2 211 213 213 0 11 0 202 รายชื่อ
41 วัดบ่อเงิน ม.12 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร 31 สิงหาคม 2562 400 1 3 235 239 239 0 19 0 220 รายชื่อ
42 ศาลาวัดบ่อเงิน ม.12 ต.เทพนคร 31 สิงหาคม 2562 100 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 31 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ 2 กันยายน 2562 400 0 0 275 275 275 0 10 0 265 รายชื่อ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ 3 กันยายน 2562 320 0 0 218 218 218 0 29 0 189 รายชื่อ
46 ศาลาวัดมอสมบัติ ม.4 ต.วังทอง 3 กันยายน 2562 250 215 0 1 216 216 0 0 0 216 รายชื่อ
47 องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ 4 กันยายน 2562 800 0 2 384 386 386 0 23 0 363 รายชื่อ
48 ศาลาวัดหนองใหญ่ ม.9 ต.อ่างทอง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี 5 กันยายน 2562 400 0 0 32 32 32 0 7 0 25 รายชื่อ
50 องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์ 5 กันยายน 2562 280 0 1 193 194 194 0 11 0 183 รายชื่อ
51 ศาลาเอนกประสงค์ ม. 2 ต.ลานดอกไม้ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 หนองปลิง 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี 6 กันยายน 2562 400 2 1 363 366 366 0 0 0 366 รายชื่อ
54 ศาลาวัดหนองกอง ม.4 ต.นาบ่อคำ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ศาลาวัดหนองกอง ม.4 ต.นาบ่อคำ 7 กันยายน 2562 500 221 0 196 417 417 0 26 0 391 รายชื่อ
56 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 9 กันยายน 2562 800 15 0 163 178 178 0 1 0 177 รายชื่อ
57 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 หนองปลิง 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 10 กันยายน 2562 800 30 10 190 230 230 0 4 0 226 รายชื่อ
59 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.ลานดอกไม้ 11 กันยายน 2562 200 100 0 64 164 164 0 0 0 164 รายชื่อ
60 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 11 กันยายน 2562 400 21 1 91 113 113 0 2 0 111 รายชื่อ
61 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง (แห่งเดิม) 11 กันยายน 2562 400 18 4 60 82 82 0 2 0 80 รายชื่อ
62 ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 หนองปลิง 12 กันยายน 2562 200 99 0 68 167 167 0 0 0 167 รายชื่อ
63 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง (แห่งเดิม) 12 กันยายน 2562 800 18 0 93 111 111 0 3 0 108 รายชื่อ
64 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง (แห่งเดิม) 13 กันยายน 2562 800 24 3 245 272 272 0 1 0 271 รายชื่อ
65 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 17 กันยายน 2562 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
67 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 18 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
68 อบต.คณฑี 19 กันยายน 2562 150 150 0 1 151 151 0 57 0 94 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 19 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
70 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม 19 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 19 กันยายน 2562 0 0 0 4 4 4 0 4 0 0 รายชื่อ
72 องค์การบริหารส่วนตำบลคณฑี 19 กันยายน 2562 350 0 0 25 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
73 เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 20 กันยายน 2562 100 0 10 66 76 76 0 0 0 76 รายชื่อ
74 องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 20 กันยายน 2562 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
75 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ หมูท่ี 9 20 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
76 อบต.ท่าขุนราม 20 กันยายน 2562 100 99 0 0 99 99 0 20 0 79 รายชื่อ
77 วัดวังทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังทอง 23 กันยายน 2562 400 247 0 55 302 302 0 14 2 286 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 23 กันยายน 2562 80 0 1 21 22 22 0 2 0 20 รายชื่อ
79 วัดวังทอง หมู่ที่ 2 23 กันยายน 2562 150 0 0 19 19 19 0 1 0 18 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 24 กันยายน 2562 110 0 1 24 25 25 0 3 0 22 รายชื่อ
81 วัดป่าสันติสุข หมู่ที่ 21 ตำบลวังทอง 24 กันยายน 2562 150 0 0 116 116 116 0 0 0 116 รายชื่อ
82 วัดป่าสันติสุข หมู่ที่ 21 ตำบลวังทอง 24 กันยายน 2562 300 256 1 71 328 328 0 0 0 328 รายชื่อ
83 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ หมูท่ี 9 25 กันยายน 2562 86 56 0 43 99 99 0 11 1 87 รายชื่อ
84 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ 25 กันยายน 2562 86 0 1 20 21 21 0 1 0 20 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 25 กันยายน 2562 110 1 0 46 47 47 0 4 0 43 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 26 กันยายน 2562 80 0 0 32 32 32 0 1 0 31 รายชื่อ
87 ศาลาเอนกประสงค์ ม. 2 ต.ลานดอกไม้ 26 กันยายน 2562 100 97 0 0 97 97 0 13 0 84 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 27 กันยายน 2562 10 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 27 กันยายน 2562 50 0 1 30 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 7 ตุลาคม 2562 50 0 0 16 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
91 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 14 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
94 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 21 ตุลาคม 2562 50 0 1 9 10 10 0 1 0 9 รายชื่อ
95 ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 1 ต.วังทอง 25 ตุลาคม 2562 100 0 0 34 34 34 0 0 0 34 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกำแพงเพชร 28 ตุลาคม 2562 50 0 0 7 7 7 0 1 0 6 รายชื่อ