สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้วยคต

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอห้วยคต

1,920

396

1

36

433

433

196

8

0

229

1. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 1 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 18 กรกฎาคม 2562 40 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 5 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 10 กันยายน 2562 70 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 11 กันยายน 2562 70 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 12 กันยายน 2562 70 40 0 0 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 13 กันยายน 2562 70 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 16 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. ศาลาหมู่บ้านวังบ่างสามัคคี 26 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
44. ศาลาหมู่บ้านโป่งข่อย 27 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 28 กันยายน 2562 100 96 0 0 96 96 96 0 0 0 รายชื่อ