สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้วยคต

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 1 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 18 กรกฎาคม 2562 40 0 1 4 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 11 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 1 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 5 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 5 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 10 กันยายน 2562 70 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 11 กันยายน 2562 70 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 12 กันยายน 2562 70 40 0 0 40 40 0 3 0 37 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 13 กันยายน 2562 70 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 16 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศาลาหมู่บ้านวังบ่างสามัคคี 26 กันยายน 2562 110 100 0 1 101 101 0 8 0 93 รายชื่อ
48 ศาลาหมู่บ้านโป่งข่อย 27 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 0 7 0 93 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 28 กันยายน 2562 110 91 0 0 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 30 กันยายน 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 3 ตุลาคม 2562 30 0 0 8 8 8 0 7 0 1 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 11 ตุลาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55 ศาลาหมู่บ้านป่าผาก 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 16 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ศาลาหมู่บ้านป่าผาก 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 ศาลาหมู่บ้านป่าผาก 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 17 ตุลาคม 2562 195 41 0 0 41 41 0 41 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 18 ตุลาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 21 ตุลาคม 2562 195 30 0 0 30 30 0 30 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยคต 22 ตุลาคม 2562 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ